Helyi rendeletek, nyomtatványok

Kitöltési segédlet az ASP űrlapok online beküldéséhez


13/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról, igénybevételéről

Közterület-használati kérelem


11/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről

Településképi Arculati Kézikönyv


6/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól


1/2017. (II.07.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Költségvetési táblázat 2018


15/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről


14/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és természetbeni ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról


9/2016 (VI.28.) önkormányzati rendelet  a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről


3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről


6/2015.  (II. 24.) önkormányzati rendelet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól, valamint a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Szociális étkeztetés (jövedelemnyilatkozat)

Szociális étkeztetés (kérelem nyomtatvány)

Szociális étkeztetés (nyilatkozat)

Települési támogatás kérelem nyomtatvány

Vagyonnyilatkozat nyomtatvány


15/2013. (XI.26.) sz. rendelet az idegenforgalmi adófizetési kötelezettségről

Bevallás az idegenforgalmi adóról


13/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének, valamint a közterület tisztántartásának szabályairól


12/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Tát Város Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról


10/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet Tát Nagyközség tulajdonában álló nemzeti vagyonról


22/2012. (IV.24.) Kt. számú határozat Környezetvédelmi program felülvizsgálata 2012


6/2011. (II. 25.) rendelet az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről


18/2010. (XII.23.) önkormányzati rendelet az iparűzési adóról

Bejelentkezés, változás bejelentés iparűzési adóhoz

Bevallás (2017)

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása („A” jelű kiegészítő lap)

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása („B” jelű kiegészítő lap)

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása („C” jelű kiegészítő lap)

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása („D” jelű kiegészítő lap)

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja („E” jelű kiegészítő lap)

A vállalkozási szintű adóalap megosztása („F” jelű kiegészítő lap)

Nyilatkozat túlfizetésről („G” jelű kiegészítő lap)

Önellenőrzési pótlék bevallása („H” jelű kiegészítő lap)

Éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére („I” jelű kiegészítő lap)

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozata („J” jelű kiegészítő lap)

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén


Közbeszerzési Szabályzat

8/2009.(IV.30.) sz. rendelet a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről


6/2009.(I.27.) sz. határozat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2008


7/2008.(V.5.) számú rendelet Tát Nagyközség területén működő vendéglátó üzletek nyitva tartásának rendjéről


14/2006. (VI.27.) Kt. rendelet az utcanév és házszámtábla kihelyezéséről


11/2005. (IV.26.) Kt.sz rendelet a  lakossági közműfejlesztési hozzájárulásról


12/2005. (VI.1.) Kt. rendelete a talajterhelési díjról

Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz


10/2005. (IV.26.) Kt . sz.  rendelet a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról

Bevallás gépjárműadóról


53/2004. (XII.14.) Kt. sz. határozat Tát Nagyközség Településszerkezeti Terve

Tát Nagyközség Településrendezési Eszközeinek Módosítása 2008 (8 MB)

Tát Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása 2012-2013 (68 MB)


17/2004. (XII.14.) Kt. sz. rendelet Tát Város Helyi Építési Szabályzatáról


15/2004. (XI.1.) Kt. sz. rendelet az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról

Kérelem helyi közút, járda nem közlekedési célú igénybevételéhez


14/2002. (XII.17.) Kt. sz. rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

Bevallás a magánszemély kommunális adójáról


5/2002. ( III.1.) Kt. sz. rendelet a település közművelődési és nyilvános könyvtári feladatainak ellátásáról


9/2001. (III.27.) Kt. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról

Kérelem a Római úti lakóterületen építkező táti lakosok, vissza nem térítendő támogatás igénylésére


9/1993. (VI.18.) sz. rendelet Tát Nagyközség címerének, zászlajának és pecsétjének használatáról


4/1992. (VI.23.) sz. rendelet a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről


Birtokvédelem

Birtokvédelmi eljárás

Birtokvédelmi kérelem

Birtokvédelmi határozat végrehajtása iránti kérelem


Helyi esélyegyenlőségi program 2018-2023.