Intézményünk bemutatása

szero

Integrált szervezeti formában működő vegyes profilú intézmény

Cím:
2534 Tát, Szent György tér 1.

Elérhetőségeink:
Tel/ fax: 06-33-444-134 Igazgató: 06-33-445-066
E-mail címe: szentgyorgyotthon@tat.hu

Működésének kezdete: 1995. október 6.

Alapító szerve és fenntartója:
Tát Nagyközség Önkormányzata
Címe: 2534 Tát, Kossuth L. út 15.

Nyújtott szolgáltatások köre:
– 71 fő ápolás-gondozás bentlakással
– 25 fő nappali ellátás (Idősek Klubja)
– 4 fő házi segítségnyújtás
– szociális étkeztetés

Ellátási területe:
Idősek Klubja: Tát település közigazgatási területe
Idősek Otthona: Komárom – Esztergom megye. Szabad férőhelyek esetén maximum 7 fő ellátását vállaljuk az ország bármely településéről.

Igazgató:
Marosi Lórándné
szakvizsgázott szociális munkás

Tát település központjában elhelyezkedő idősek otthona szinte minden igényt kielégítő szolgáltatást nyújt a bentlakó időskorúak számára.

Az intézmény épülete impozáns, esztétikus és modern stílusú. Közlekedési eszközökkel (vonat, busz) könnyen megközelíthető. Az otthont körbeölelő ligeterdő jóvoltából egészséges környezetet biztosítunk az itt élők számára.

Az épületet és kertet szép kivitelezésű kerítés védi. Az idősek kikapcsolódását, pihenését szolgáló kerti bútorokkal berendezett nagy területű virágos kerttel rendelkezik az otthon.

Az intézmény 36 lakószobában biztosítja a lakhatást. A lakószobák berendezése jó állapotú, korunk igényeinek megfelelő. Az épületen belül kétmegállós lift segíti az akadálymentes közlekedést.

A havi ellátásért fizetendő intézményi térítési díj 2013. március 01-től 81.000 Ft

A tágas, kényelmesen berendezett közösségi termeink alkalmasak az ünnepnapok, különböző események, rendezvények megtartására. Intézményünkben az éves munkatervünk szerint folyamatosak a színes és változatos foglalkozások, programok. Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezzük
– az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység),
– a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
– a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-,mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).

Intézményünk kápolnájában lehetőséget biztosítunk a vallásgyakorlásra (katolikus, református, baptista)

Könyvtár, házimozi, nagyképernyős televízió, számítógép internetes hozzáféréssel, rádió, magnó, napilapok biztosítják még a kikapcsolódást, hasznos időtöltést.

Jól felszerelt konyhával és orvosi rendelővel rendelkezik az intézmény.

Különálló épületekben lett kialakítva a mosoda, a kazánház, a garázs és raktárhelyiség.

Kisbusz és személygépkocsi segíti a szállítási feladatokat.

Intézményünk célja a komplex ellátás nyújtása, vagyis a mindennapi gondozást az idős ember szükségleteihez kell igazítani a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt.

Az egyénre szabott ellátást az intézményünkben élők állapotának és gondozási szükségleteinek figyelembevételével gondozási egységekben és gondozási csoportokban valósítjuk meg.

Gondozási egységeink:
– átlagos szintű elhelyezést nyújtó egység
– demens részleg
A demens részlegben az az ellátást igénybe vevő személy helyezhető el, akinél a demencia centrum szakorvosa a demencia középsúlyos vagy súlyos stádiumát állapította meg,

Intézményünk az otthonban lakók részére a törvényi előírásoknak megfelelő teljes körű ellátást biztosítja, így:
a) napi háromszori étkezés
b) szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás
c) mentális gondozás
d) egészségügyi ellátás
e) lakhatás
Intézményünk nyitott az itt élők és minden idelátogató számára. Az otthon belső életét a Házirendünk szabályozza.

Az otthon dolgozóinak létszáma: 31 fő.