Hivatal dolgozói

Közös hivatali SZMSZ

A Táti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
Tát, Kossuth L. u. 15. szám alatti székhelyen:

Kozlik Zsolt a Táti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének fogadónapja és elérhetősége:

Tát: Szerda 8-12 és 13-16 óra között
Telefon:  06 33/514-515 vagy 514-517

Mogyorósbánya: a Táti fogadónapon ill. előzetes egyeztetéssel Mogyorósbányán
Telefon:  06 33/507-855

A birtokvédelmi eljárás a jegyzőnél kezdeményezhető.

Titkárság

Farkas Katalin igazgatási ügyintéző – Telefon:  06 33/514-515
–  titkársági feladatok
– táti képviselő-testületi üléssekkel kapcsolatos feladatok

Általános igazgatás

Pécsi Dánielné szociális ügyintéző – Telefon:  06 33/514-514
– közfoglalkoztatottak ügyei
– települési támogatások (segélyek)
– szociális étkeztetés
– lakásfenntartási támogatás

Bihari Hajnalka gyámügyi-pénzügyi ügyintéző – Telefon:  06 33/514-521
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények
– települési támogatások (segélyek)
– közbiztonsági referensi feladatok
– önkormányzati ingatlanok kezelése
– közterület használattal kapcsolatos feladatok

Vörösné Hauszknecht Ingrid – igazgatási ügyintéző – telefon:  06 33/514-511
– ügyfélszolgálat
– üzletek működési engedélye, telepengedélyek
– kereskedelmi szálláshelyek
– táti lakcímügyek
– hatósági igazolások és bizonyítványok
– hirdetmények kifüggesztése
– állattartás
– méhek vándorlásával kapcsolatos feladatok
– mezőgazdasági ingatlanok értékesítésével kapcsolatos feladatok

Pathóné Varga Zsuzsanna – igazgatási ügyintéző – telefon:  06 33/514-511
– táti anyakönyvvezetői feladatok
– állampolgársági ügyek
– hagyatéki eljárás

Gazdálkodási-pénzügyi csoport

Kiss Anikó csoportvezető – Telefon:  06 33/514-513
– a csoport munkájának irányítása
– költségvetés, zárszámadás készítése
– intézményi gazdálkodás
– bizottsági munka

Sárgai Magdolna – Telefon:  06 33/514-518
– pénzügyi igazgatási feladatok
– könyvelési feladatok

Kovács Marietta – Telefon:  06 33/514-518
– pénzügyi igazgatási feladatok
– könyvelési feladatok

Vidráné Juhász Henrietta – telefon:  06 33/514-513
– pénzügyi igazgatási feladatok
– kontírozás

Russ Pálné pályázati referens – Telefon:  06 33/514-519
– pályázatok kezelése
– vagyonnyilvántartás

Pásztor Attiláné pénzügyi ügyintéző – Telefon:  06 33/514-526
– pénzügyi igazgatási feladatok
– számlázások
– pénztár

Antal Csabáné – Telefon: 514-526     
– bérszámfejtés
– humánpolitikai feladatok
– adókönyvelés

Bán Klára adóügyi ügyintéző – Telefon: 514-522
– táti helyi adóztatással kapcsolatok feladatok
– adóigazolások
adó- és értékbizonyítványok

Keil Veronika adóügyi ügyintéző – Telefon: 514-522
– ebnyilvántartás
– táti helyi adóztatással kapcsolatok feladatok
adóigazolások
adó- és értékbizonyítványok
– talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés

Településrendezési, településfejlesztési és műszaki csoport

Botos Tamás – Telefon: 514-512
– településfejlesztési és műszaki vezető

Lux Éva főépítészTelefon: 514-512
– településrendezési, építési ügyek

 

Körmendi Ferenc falugazda – Telefon: 06/30 -238-3517
– táti településüzemeltetési ügyek

Merész Barbara hivatalsegéd
Kovácsné Bielisz Ágota hivatalsegéd

– postázás, Táti kézbesítés

A Táti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója

Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1. szám alatt:

Havrancsik Tiborné igazgatási ügyintéző-ügyfélszolgálati megbízott
Telefon: 507-855
06 30 449 1644
– a Mogyorósbányai helyi adóztatással kapcsolatos feladatok, adó és értékbizonyítványok
– Mogyorósbányai anyakönyvi igazgatás
– Mogyorósbányai hagyatéki eljárás
– Mogyorósbányai földügyek
– Mogyorósbányai képviselő-testületi üléssel kapcsolatos feladatok
– Mogyorósbányán ügyfélfogadás
– Mogyorósbányai lakcímügyek

A Mogyorósbányai  ügyfélszolgálati megbízott napi kapcsolatot tart a Táti munkatársakkal. A polgárok az ügyintézőket közvetlenül Táton ügyfélfogadási időben ill. az ügyfélszolgálati megbízott közreműködésével (információadás, iratok benyújtása) kereshetik fel.