Kaplony-Tát

Partnerkapcsolati Okirat

Kaplony Község Önkormányzata a Román Köztársaságból és Tát
Nagyközség Önkormányzata a Magyar Köztársaságból a településeink
polgárainak jó baráti kapcsolatai és történelmi összefonódása alapján azt a
döntést hozta, hogy a két község közti partnerkapcsolatot ezen okirattal
ünnepélyesen megpecsételi.
Ezáltal községeink polgárai és fiataljai megismerik egymást, közelebb
kerülnek egymáshoz, így a kölcsönös megértés és tisztelet egymás iránt
növekszik és erősödik.
A kölcsönös látogatásokkal az emberi és kulturális kapcsolatokat
szeretnénk ápolni és információink kicserélésével egymást minden
társadalmi szinten támogatni. Ezáltal további baráti kapcsolatok születnek,
így ember és ember, község és község, ország és ország között hidat
építhetünk.
Függetlenül a meglévő határoktól ez a partnerkapcsolat, mint baráti
szövetség hozzájárul az anyaországi és az erdélyi magyar emberek
együttműködéséhez, biztosítva egy boldogabb jövőt a jobb életminőséghez, a
szabadsághoz és az egyesült Európához.
A szoros barátság, a szerencsés és békés jövő reményében, mely
népeinkre, polgárainkra várat ezen a napon 2005. augusztus 6-án ezt az
okiratotmintmaradandó ígéretet aláírjuk.

kaplonytatkaplony