Ebed-Tát

Partnerkapcsolati Okirat

Ebed Község Önkormányzata a Szlovák Köztársaságból és Tát Nagyközség
Önkormányzata a Magyar Köztársaságból a község polgárainak jó baráti
kapcsolatai és történelmi összefonódása alapján azt a döntést hozta, hogy a
két község közti partnerkapcsolatot ezen okirattal ünnepélyesen megpecsételi.
Célunk a határ menti fekvésből adódó hátrányok előnnyé formálása, az itt
élők életminőségének javítása, kommunikáció fejlesztése, a környezetminőség
és a természetvédelmi együttműködések javítása, a gazdasági fejlődés
előmozdítása és a közös fejlesztési elképzelésekmegvalósulásának támogatása.
Ezáltal községeink polgárai és fiataljai megismerik egymást, közelebb
kerülnek egymáshoz, így a kölcsönös megértés és tisztelet egymás iránt
növekszik és erősödik.
A kölcsönös látogatásokkal az emberi és kulturális kapcsolatokat
szeretnénk ápolni és információink kicserélésével egymást minden
társadalmi szinten támogatni. Ezáltal további baráti kapcsolatok születnek,
így ember és ember, község és község, ország és ország között hidat
építhetünk.
Függetlenül a megmaradt határoktól ez a partnerkapcsolat, mint baráti
szövetség hozzájárul a magyar és szlovák emberek együttműködéséhez,
biztosítva egy boldogabb jövőt a jobb életminőséghez, a szabadsághoz és az
egyesült Európához.
A szoros barátság, a szerencsés és békés jövő reményében,mely népeinkre,
polgárainkra várat ezen a napon 2004. május 30-án ezt az okiratot mint
maradandó ígéretet aláírjuk.

tatebed

ebed