Szociális ellátások kialakulása, fejlődése Táton

A településen nyújtott személyes segítségnyújtás kialakulása, fejlődése

A településen kialakuló szociális tevékenység a rendelkezésre álló iratok alapján 1974-től kezdődően követhető nyomon.
A Fő út 78.szám alatt, a volt kántorház átépítésével, majd az ünnepélyes átadással az öregek napközi otthona 1974.december 23-án megkezdte működését húsz gondozottal. Étkeztetés és házi segítségnyújtás volt a feladat.
Ugyanabban az épületben és az addig végzett munkát folytatva, mégis formailag többet je-lentve hozták létre 1979-ben az Egyesített Szociális Intézmény szervezetét. Az intézmény fel-adatköre: szociális étkeztetés, területi házi gondozás, öregek napközi otthonának működtetése.
1986 évi adatok szerint étkeztetésben és házi gondozásban összesen 42 fő részesült, a klub-tagok száma 44 fő volt. Igény jelentkezett egy tágasabb, jobb körülményeket biztosító épület-re.
1988. májusában az intézmény átköltözött új helyére (az Árpád út 33. szám alá), ahol a klubtagok létszáma 50 fő lett, a házi gondozottak száma 44 fő volt.
Az egyedül élők és mozgásukban akadályoztatott ellátottak részéről igény jelentkezett a bent-lakásos ellátásra, 10 fő bentlakója volt ekkor az intézménynek.
Az egyesített szociális intézmény egységei: területi házi gondozás, idősek napközi otthona, szállást adó napközi otthon.
1994-ben a vezetővel együtt 10 fő volt a dolgozói létszám, a munkájukat négy fő közhasznú alkalmazott segítette.
A Szent György Otthon Szent János Ispotály idősek otthona épülete 1992-1995 között épült. Ünnepélyes átadása 1995. október 6-án volt, 68 ellátott ápolását, gondozását vállalva. A fenntartó önkormányzat az időseket érintő alapellátásokat, így a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek klubja feladatait az otthon tevékenységéhez integrálta.
Az otthon építésében, szépítésében anyagi segítséget nyújtott a katolikus, a református egy-ház, a máltai és johannita lovagok egyházi és világi méltóságai, valamint a település német és osztrák testvérvárosai- Busseck és Molln polgármesterei, segítő polgárai.

Az intézmények vezetői:
Az öregek napközi otthona vezetője: Stefán Zoltánné 1974.12.23- 1987. 02.28-ig
Egyesített Szociális intézmény, majd a Szent György Otthon vezetője: Kertész Lászlóné 1987.03.01- 1998. 09.30-ig
Szent György Otthon igazgatója: Kátai Ferenc 1998.10.01- 2006. 04.30- ig
Szent György Otthon intézményvezetője: Marosi Lórándné 2006.05.01- jelenleg is

Az intézmény az eltelt időszakban folyamatos fejlesztés alatt állt, annak érdekében, hogy a változó törvényi előírásokat teljesítse, valamint a leendő ellátottak elvárásainak és igényeinek is megfeleljen.
2005-ben az intézmény az idősek otthona feladaton 3 fővel növelte a férőhelyek számát, egy fővel növelte az ápoló-gondozó létszámot is, ekkor az intézményben dolgozók létszáma 34 fő.
Ebből: 3 fő idősek klubja szakfeladaton
31 fő az idősek otthona szakfeladaton

Az igénybevételi eljárás során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116.§ előírásainak megfelelően, az ellátást-ellátásokat igénylők személyi térítési díjának megállapításának alapja a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme.

Településünk korcsoportok és nemek szerinti demográfiai mutatói 2012.06.01-jén (*)

ÉLETKOR FÉRFI ÖSSZESEN Táti lakosok %-ban
-18 -ig 516 512 1.028 18.7
19- 55 -ig 1.465 1.482 2.947 53.5
56- 59 -ig 142 148 290 5.2
60- 69 -ig 246 319 565 10.2
70- 79 -ig 176 318 494 9.0
80- 89 -ig 55 115 170 3.1
90- 5 11 16 0.3
Összesen 2.605 2.905 5.510 100.0

* forrás Tát Önkormányzat Népesség nyilvántartásának adatai:

Az intézmény ellátottjainak demográfiai mutatói 2013.01.01-jén

Idősek Klubja

Engedélyezett ellátotti létszám: 25 fő

Életkor Férfi Összesen Összes férőhely %-ban
-59 0 1 1 4
60-69 3 1 4 16
70-79 15 0 15 60
80-89 5 0 5 20
90- 0 0 0 0
Összesen 23 2 25 100

Idősek Otthona

Engedélyezett ellátotti létszám: 71 fő

Életkor Férfi Összesen Összes férőhely %-ban
-59 1 0 1 1.4
60-69 6 6 12 16.9
70-79 17 4 21 29.6
80-89 23 5 28 39.4
90- 7 2 9 12.7
Összesen 57 18 71 100