Buseck-Molln-Tát

bmtA partnerkapcsolat 1996.május 4-én jött létre:
– a Busecki Előljáróság (Németország)
– a Mollni Községi Tanács (Ausztria)
– és Tát Nagyközség Önkormányzata (Magyarország) között,
azzal a szándékkal, hogy a községek polgárai megismerjék egymást; a kölcsönös látogatásokkal az emberi és kulturális kapcsolataikat ápolják, valamint információik kicserélésével egymást minden társadalmi szinten támogassák.

A Partnerkapcsolati Okiratot aláírták:
Walter Kühn Buseck polgármestere
Erich Dirngrabner Molln polgármestere és
Kátai Ferenc Tát polgármestere

Partnerkapcsolati Okirat
A Busecki előljáróság a Német Szövetségi Köztársaságból, a Mollni Községi Tanács Ausztriából és Tát Nagyközség Önkormányzata a Magyar Köztársaságból a község polgárasszonyainak és polgárainak jó baráti kapcsolatai alapján azt a döntést hozta, hogy a 3 község közti partnerkapcsolatot ezen okirattal ünnepélyesen megpecsételi.
Ezáltal községünk polgárasszonyai, polgárai és fiataljai ismerjék meg egymást, kerüljenek egymáshoz közelebb, és így a kölcsönös megértés és tisztelet egymás iránt növekedjen és erősödjön.
A kölcsönös látogatásokkal az emberi és kulturális kapcsolatokat szeretnénk ápolni és információink kicserélésével egymást minden társadalmi szinten támogatni. Ezáltal további baráti kapcsolatok keletkezzenek és így ember és ember, község és község, ország és ország között hidat építsünk.
Függetlenül a meglévő határoktól ez a partnerkapcsolat, mint baráti szövetség járuljon hozzá a magyar, osztrák és német nép közötti jobb megértéshez. Így biztosítson egy szerencsés jövőt a jóléthez, a szabadsághoz és egyesült Európához.
A szoros barátság, a szerencsés és békés jövő reményében – mely népeinkre, polgárasszonyainkra és polgárainkra várhat -, szeretnénk ezen a napon, 1996 május 4-én, ezt az okiratot, mint maradandó ígéretet aláírni.

Die Partnerschaft ist am 04.05 1996. entstanden zwischen:
– der Gemeinderertretung von Buseck (Deutschland)
– des Gemeinderates von Molln (Republik Österreich)
– und Gemeinderates von Tát (republik Ungarn)
mit der Absicht daß die Bürger der Gemeinden sich besser kennenlernen, sie durch gegenseitige Besuche ihren menschlichen und kulturellen Bezichungen pflegen, und sie mit ihr Wissen einander unterstützen.

Partnerschaft Urkunde
Aufgrund guter freundschaftlicher Beziehungen von Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinden und der gefaßten Beschlüsse der Gemeindevertretung von Buseck, Bundesrepublik Deutschland, des Gemeinderates von Molln, Republik Österreich, und des Gemeinderates von Tát, Republik Ungarn, wird eine Partnerschaft zwischen den drei Gemeinden durch diese Urkunde feierlich besiegelt.
Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinden und unsere Jugend sollen einander kennenlernen und sich näherkommen, damit das gegenseitige Verstehen und die Achtung voreinander vermehrt und gefestigt wird. Bei gegenseitigen Besuchen wollen wir menschliche und kulturelle Beziehungen pflegen, mit dem Austausch von Informationen auf allen gesellschaftlichen Ebenen uns gegenseitig unterstützen, damit weitere Freundschaften entstehen und dadurch eine Brücke von Mensch zu Mensch, von Gemeinde zu Gemenide und von Land zu Land geschlagen wird.
Über die bestehenden Grenzen hinweg möge diese Partnerschaft als Freundschaftsbund einen Beitrag leisten zum besseren Verständnis Swischen dem ungarischen, dem österreichen und dem deutschen Volk und damit zur Sicherung einer glücklichen Zukunft in Wohlstand und Freiheit in einem geeinten Europa.
In der Hoffnung auf eine starke Freundschaft und eine glücklich friedvolle Zukunft für unsere Völker, und unsere Bürgerinnen und Bürger unterzeichnen wir heute am 4. Mai 1996 diese Urkunde als bleibendes Versprechen.