Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány

„ A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.”
(Albert Schweitzer)

Alapítvány neve: „Táti Helytörténeti Értékmentő” Alapítvány
Székhely: 2534 Tát, Kossuth Lajos u. 15.
Adószám: 19150268-1-11
Számlaszám: 58600458-12000313

Kuratórium tagjai:

– Enyedi Márton kuratóriumi elnök
– Kishonti Lászlóné kuratóriumi titkár
– Kátai Ferenc kuratóriumi tag
– Szenes Lajos kuratóriumi tag
– Pappné Adolf Erzsébet kuratóriumi tag
– Szabó József kuratóriumi tag

Az alapítvány jogi helyzete: Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.
Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.
Az alapítvány vagyona, és annak hozama bármikor felhasználhatók a kuratórium döntése szerint.
Az alapítvány ülései nyilvánosak, évente egy alkalommal kerülnek megtartásra, de szükség szerint többször is.

Kapcsolattartó: Kostyál János.
E-mail: kostyal@tat.hu
Tel: 06/33/514-510

Az alapítvány célkitűzései:

– Tát község lakossága történeti tudatának fejlesztése, a szülőföld szeretetének erősítése, a hagyományok és a helyi népi kultúra ápolása, megújítása
– A település bel- és külterületének, természeti környezetének védelme, a település fásítása, parkosítása, szépítése.
– A település műemlékeinek helyreállítása, a meglévő műtárgyak védelme és dokumentálása.
– A helyi néprajzi kutatások koordinálása, a Táton élő nemzetiségek művelődési és kulturális hagyományainak ápolása és támogatása.
– A nyelvművelő klubok, szakkörök, hagyományépítő művészeti csoportok támogatása, a község kulturális, egészségügyi és oktatási intézményeinek fejlesztésének támogatása.
– A községi közintézmények építési lehetőségeinek bővítése.
– A helyi vállalkozási és munkahely teremtési lehetőségek segítése, a község lakosai szociális körülményeinek javítása.

Az alapítvány története:

A Polgármesteri Hivatal és Szabó József kezdeményezésével 1992 december 1-én az illetékes bíróság jogilag engedélyezte és bejegyezte a Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítványt.
Az alapító elnöki tisztjét Szabó József töltötte be, akit a kuratóriumi tagság egyhangúlag választott meg. A titkári teendőket Kishonti Lászlóné végezte.
Az alapítvány az alapító okiratok alapján végezte munkáját.
Az ott kitűzött célokra összpontosított, de szívesen fogadta az ötleteket, melyek a falu szépítését szolgálták.
Az alapítványt politikamentes közösségi kezdeményezésként működött.
Szabó József a körülmények alakulása miatt 2006-ban lemondott elnöki tisztségéről, így új választásra került sor, az alapítványi tagok döntése alapján:
Kishonti Lászlóné       elnök
Kátai Ferencné    titkár
Torma Istvánné     gazdasági vezető (nem alapítványi tag)
Dr. Mosonyi Anna     alapítványi tag
Dr Palotai Éva     alapítványi tag
Farkas Béla     alapítványi tag
Kátai Ferenc     alapítványi tag
Kátai Tamás     alapítványi tag
Kostyál János     alapítványi tag
Szabó József     alapítványi tag
Szabó Mihály     alapítványi tag
Szenes Lajos     alapítványi tag
Turi Lajos     alapítványi tag
A tagok megbízatása korlátlan időre szól.
2007 januárjában módosítás történt, mely szerint az alapító okiratnak az alapítvány nevére vonatkozó megnevezése módosult.
Eszerint Táti Helytörténeti Értékmentő Közhasznú Alapítvány lettünk
2007-ben elsődleges célunk a tájház létesítésére vonatkozó törekvésünk volt.
Ezzel szerettük volna segíteni a helyi néprajz iránt érdeklődő gyűjtőket, és azt, hogy hozzáférhetővé váljanak a település népi kultúrájának összegyűjtött ismeretei.
Szintén, 2007-ben, az Esztergom Városi Ügyészség, törvényességi vizsgálatot tartott az alapítványnál.
Az ügyészség felhívta figyelmünket, hogy a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján felügyelő szerv létrehozása vált szükségessé, mivel az alapítvány éves bevétele meghaladta az 5 milló forintot. 2007 decemberében ezt a bizottságot létrehoztuk.
A felügyelő bizottság feladata, az alapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének ellenőrzése.
2008-ban az alapítványnál személyi változás nem történt.
2015-ben az alapító a 2013. évi X. törvény rendelkezésének megfelelően módosította a kezelő szerv összetételét és az alapítvány nevét.
Működésünk törvényes, bíróság által bejegyzett.

Tevékenységünkről:

2008-ban az intézmények támogatására, a faluház felújítására lett felhasználva bevételeink jelentős része.
A 2009-ben elért eredményeinket, és sikereinket ismertetnénk a teljesség igénye nélkül.
A leendő faluháznál folytatódik a felújítás. Az udvarrendezés is megtörtént.
A skanzen építészével helyszíni szemlét tartottunk a faluháznál, és érdekesnek találta, mivel egyedi, általa eddig nem ismert építészeti jelleggel és eszközökkel találkozott itt Táton.
Magyarországon elsőként történt meg az autó-motor versenypálya kutatása, majd részben az emlékhely megépítése eredeti dokumentumok alapján. Bizonyíthatóan ugyanitt amatőr kerékpárversenyek is voltak. A versenyen résztvevő kerékpár teljes épségben, a fényképével együtt a tulajdonunkban van.
Részben kialakításra került az emlékhely. A teljes befejezéshez szükséges több vélemény és javaslat.
Egyben egy felhívást szeretnénk megtenni: Tisztelt Tátiak! Amennyiben rendelkeznek őseink által elmondott történéssel, fényképpel, tárgyi eszközzel, mely kapcsolatba hozható a versenypályával, szívesen feldolgoznánk, kiállítanánk.
A német kisebbségi önkormányzattal együttműködve, megvalósult a táti német temetők megjelölése, és emlékkereszttel, feliratozással való ellátása.
A templomi olajfestmények restaurálása megfizethetetlen. Továbbra is keressük a megfizethető árajánlatot.
A levéltárakban felkutatott vizatációk között a táti iskolával kapcsolatos eddig feltáratlan adatok kerültek elő.
A templom építésének 150 évfordulójához is találtunk adatokat.
Javaslatot kapott az 1865-ös táti csata és az 1848-as emlékmű felállításának helyszíne is.
A kuratóriumi ülésen a SZJA 1%-val, az elmúlt évekhez hasonlóan az intézményeket, civilszervezeteket és a plébániát támogattuk.
A lekötött és nem célirányosan jelzett összegeket a tagság döntése alapján, továbbra is a faluház bővítésére kívánjuk felhasználni.
Köszönjük a kuratórium tagjainak és mindazoknak, aki valamilyen formában tettek azért, hogy községünk szebb legyen, hagyományai tovább éljenek, őseink méltó helyet kapjanak.
Az alapítvány tagsága nevében az intézmények és a civil szervezetek nevében köszönjük a Tátért felajánlott jövedelemadó 1%-át.
A jövőben is számítunk minden táti, illetve nem táti polgár felajánlására.