Közbeszerzés

Tát Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

Tát Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Tát Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve

Tát Nagyközség Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

Tát Nagyközség Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve


Közbeszerzések:


Felhívás ajánlattételre a
„Táti KKV iparterület feldolgozóipari és logisztikai fejlesztése” tárgyú
Kbt. 115.§(1) bekezdés szerinti nemzeti eljárásrendben bonyolított közbeszerzési eljárásra

Útmutató az ajánlattevőknek
VÉGLEGES MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (RAR)
Jegyzőkönyv az ajánlatok bontásáról


– KDPO-4.1.1/E-10-2010-0013 számú Tát Nagyközség Újtelep településrészének csapadékvíz elvezetése című projekt kivitelezésére a KOZI – Szabó Konzorciummal megkötött vállalkozói szerződés teljesítésének adatai a Közbeszerzési Értesítőben közzétéve az alábbiak szerint:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011.10.28.
Ajánlatkérőként szerződő fél teljesítési határideje: 2011.12.05.

Szerződés


– HUSK/0901/2.5.2/0067 számú Logisztikai portál kis- és középvállalkozóknak című projekt médiakampányának tervezésére és kivitelezésére a LA-FA Kft-vel megkötött vállalkozói szerződés teljesítésének adatai a Közbeszerzési Értesítőben közzétéve az alábbiak szerint:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012.01.27.
Ajánlatkérőként szerződő fél teljesítési határideje: 2012.01.30.

Szerződés


– Tát Nagyközség Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda 1. sz. és 3. sz. épületének felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés
– Tát Nagyközség településközpontjának kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződés.

hosoktere