Nyilvános képviselő-testület ülés és közmeghallgatás november 25.

M E G H Í V Ó

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOKÁSOS NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Az ülés ideje:
2014. november 25-én (kedd) 17.00 óra

Az ülés helye:
V Á R O S H Á Z A
(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)

N a p i r e n d:

1.)    Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Turi Lajos polgármester
2.)    Egyesületek tájékoztatója a 2013. évi munkájukról.
Táti Sportegyesület
Táti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Előadó: egyesületek vezetői
3. )     Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről
Éves ellenőrzési ütemterv 2015. évre
Előadó: Turi Lajos polgármester
4.)    Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó: Turi Lajos polgármester
5.)    Közterület elnevezés
Előadó: Turi Lajos polgármester
6.)    Tát-Mogyorósbánya Köznevelési, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Dérné dr. Varga Katalin jegyző
7.)     Aktuális egyéb napirendi pontok

Tát, 2014. november 18.

Turi Lajos s.k.
polgármester

M E G H Í V Ó

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á R A

A közmeghallgatás ideje:
2014. november 25-én (kedd) 18.00 óra

A közmeghallgatás helye:

V Á R O S H Á Z A
(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)

N a p i r e n d:

1.)    Lakossági bejelentések, észrevételek, javaslatok

Turi Lajos s.k.
polgármester

You may also like...