Meghívó a képviselő-testület októberi ülésére

M E G H Í V Ó

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZOKÁSOS NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Az ülés ideje:
2015. október 26-án (hétfő) 17.00 óra

Az ülés helye:
V Á R O S H Á Z A
(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)

N a p i r e n d:

1.)     Tájékoztató a képviselőtestület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Turi Lajos polgármester

2.)    Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működési formájának meghatározása
Előadó: Dérné dr. Varga Katalin jegyző

3.)    Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Dérné dr. Varga Katalin jegyző

4.)     A 2014. évi építéshatósági tevékenységről szóló beszámoló
Előadó: Esztergom – Építéshatósági Osztály vezetője

5.)     Aktuális egyéb napirendi pontok
– Óvoda éves munkaterve, gyermekvédelmi munkaterve
– Táti Diáksport Egyesület – székhely- és névhasználati hozzájárulás

Turi Lajos s.k.
polgármester

You may also like...