Lakossági tájékoztató a családi fogyasztási egységekre vonatkozó kedvezményekről

A tájékoztatót alább olvashatja, illetve letöltheti IDE KATTINTVA docx (word) formátumban.
A kérelem letölthető doc (word) és PDF formátumban az alábbi hivatkozásokra kattintva:

DOC: Kérelem_lakás rendeltetési egységek száma
PDF: Kérelem_lakás rendeltetési egységek száma

————————————————————

Lakossági tájékoztató a családi fogyasztási egységekre vonatkozó kedvezményekről

Magyarország Kormánya módosította az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások
meghatározásáról  szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet, mely alapján a társasháznak,
lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül, ha több, de legfeljebb négy önálló, az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, úgy a
lakossági fogyasztó földgáz esetében kedvezményes többletmennyiség igénybevételére
jogosult.

Az OTÉK szerint a lakás és az önálló rendeltetési egység fogalma a következő:
105. § * (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység,
melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke),
egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit
(előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób,
lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék
lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl.
élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés,
ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az
elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű,
fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége,
amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a
jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések
elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos
alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti
alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség,
helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének
megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez Fogalommeghatározások

95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas
helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös
közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Az ingatlanon lévő, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról a
települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki.

A gyors ügyintézés elősegítése érdekében a hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbi
tájékoztatást adom:

A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet, jelen tájékoztató mellékletét képező
kérelem nyomtatványon kell benyújtani személyesen a Táti Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálatán; postai úton (2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.); vagy az epapir.gov.hu
rendszeren keresztül (Tát Város Önkormányzata részére).

A kérelemhez kérjük szíveskedjenek alaprajzot csatolni helyiségnevek megjelölésével
(amennyiben nem áll rendelkezésre tervezői, saját készítésű is megfelelő).

A hatósági bizonyítvány kiállítása érdekében amennyiben szükséges helyszíni szemlét is
tartunk, a kérelmezővel előre egyeztetett időpontban.

Amennyiben a kérelemmel kapcsolatban további kérdésük merülne fel a műszaki iroda
munkatársai állnak szíves rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

– személyesen ügyfélfogadási időben: Táti Közös Önkormányzati Hivatal műszaki iroda,

– vagy a 33-514-510. mellék: 12.-es telefonszámon,

– vagy a kormendiferenc@tat.hu , illetve a muszak@tat.hu email címen.

A lakossági fogyasztó a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kizárólag a 259/2022.
(VII. 21.) Korm. rendeletet szerinti kedvezmény igénybevételéhez használhatja fel az
egyetemes szolgáltatónál.

Tát, 2022. szeptember 13.

Kozlik Zsolt
jegyző

You may also like...