Felhívás tűzeset károsultjainak megsegítésére

Ínséges napjainkban egy táti családnak még nagyobb szüksége van az összefogásra.

2020. március 24-én, kedd este lakóházuk tetőszerkezete égett le. Személyi sérülés nem történt, az ott élők rokonoknál kerültek elhelyezésre. Az önkormányzat rendkívüli pénzbeli támogatással és a helyi Karitásszal karöltve élelmiszer, ruha adománnyal segített első körben.

Az ingatlanra biztosításuk volt ugyan, de a normál mindennapokba való visszatéréshez elengedhetetlen a további patronálásuk. Az önkormányzat égisze alatt működő „Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány” számláján gyűjtést indítunk nekik.

Kérjük a Tisztelt Polgárokat, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák pénzbeli adományaikkal őket, az Alapítvány 58600458-12000313 számlaszámán, „Tűzkárosult család segítése” közleménnyel.

Tát, 2020. március 25.

Tát Város Önkormányzata

You may also like...