Táti iparterület fejlesztése

Kedvezményezett neve: Tát Város Önkormányzata

Projekt címe:    Táti KKV iparterület feldolgozóipari és logisztikai fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00002

 A projekt befejezési dátuma: 2019.07.15.

A projekt összköltsége: 320.803.144 Ft

A támogatás összege: 320.395.464 Ft

Támogatás mértéke: 99,87 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Tát Város Önkormányzata a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében döntött az önkormányzati tulajdonú iparterületének bővítéséről új iparterületek kialakításával. Ennek keretében a korábban az 1. lépcsőben kialakított iparterületét bővíteni kívánja új terület bevonásával. A projekt az új terület alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

 

A fejlesztési helyszín összesen 7,270 ha iparterületből áll, melyen  17 parcella (5,343 ha) válik bérelhetővé vagy megvásárolhatóvá vállalkozások számára. A fejlesztés magában foglalja az érintett területen elhelyezkedő ipari ingatlanok – vízellátási (ivó- és tűzivíz) és szennyvízelvezetési szakági munkáit, – az útépítési, forgalomtechnikai, útvíztelenítési feladatok megoldását, – a közvilágítási hálózat kiépítését valamint – a szennyvízátemelő telep elektromos energiaellátásának kiépítését. Tartalmazza továbbá az egyéb vezetékes közművek nyomvonalának biztosítását, illetve a szükséges út alatti védőcsövek elhelyezését. A projekt részeként megújuló energia hasznosítását is tervezzük 0,5 kWp, sziget üzemű napelemes rendszer telepítésével, a szennyvízátemelő berendezés elektromos energia ellátásának kiegészítésére.


2017.11.10.

ÚJ IPARTERÜLETRE VÁRJÁK A VÁLLALKOZÁSOKAT TÁTON

Sikeresen pályázott Tát Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívására – a több mint 320,39 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével fejlődik a város már meglévő iparterülete, telephelyet biztosítva ezzel a helyi és térségi fejlődő vállalkozásoknak.

Sikeresen pályázott Tát Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15 kódszámú, az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra – ennek eredményeképp megkezdődött az új, szolgáltatásokkal kiegészülő iparterület kiépítése, amely telephelyet biztosít a már helyben működő, fejlesztést és munkahelybővítést tervező vállalkozások növekedéséhez, de lehetőséget ad arra is, hogy az egyébként iparosodott térség gazdasági erejét tovább növelve új vállalkozások megtelepedését is elősegítse. A beruházásnak köszönhetően az Önkormányzat saját tulajdonú ingatlanján az alapinfrastruktúrák kiépítésével olyan vállalkozásbarát üzleti környezetet teremt, amely a betelepülő vállalkozások kapcsán új munkalehetőségek megteremtését, a foglalkoztatás növelését eredményezi. A projekt részeként több mint 53 ezer négyzetméteren 17 parcellát alakítanak ki a leendő bérlők számára, mely így 17 vállalkozás folyamatos működésének, fejlődésének, és hosszú távú gazdasági aktivitásának lehet színtere.

A TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a belső úthálózat, árok építésére, a víz- és szennyvízhálózat kialakítására, a közvilágítás és a szennyvízelvezetés kialakítására is sor kerül. A 320 395 464 Ft európai uniós támogatás segítségével a vállalkozások és a város is fejlődő pályára állhat, a helyi szakképzett munkaerő pedig a projekt megvalósulását követően megfelelő színvonalú, és anyagilag is elismert munkát találhat az iparterületen vagy a kapcsolódó cégeknél. A beruházás 2019 nyarán zárul.


2018.09.17.

Tát Város Önkormányzata
Sajtóközlemény                                          
Befejeződött a Táti iparterület fejlesztése

A Széchenyi 2020 program keretében több mint 320,39 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével megújult a város már meglévő iparterülete, telephelyet biztosítva ezzel a helyi és térségi fejlődő vállalkozásoknak.

Tát Város Önkormányzata ipari területének fejlesztésére pályázott és nyert támogatást a TOP-1.1.1-15 kódszámú, az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhíváson. A beruházásnak köszönhetően új szolgáltatásokkal kiegészülő iparterület épült ki, amely telephelyet biztosít a már helyben működő, fejlesztést és munkahelybővítést tervező vállalkozások növekedéséhez, de lehetőséget ad arra is, hogy az egyébként iparosodott térség gazdasági erejét tovább növelve új vállalkozások megtelepedését is elősegítse. Az alapinfrastruktúrák kiépítésével az önkormányzat olyan vállalkozásbarát üzleti környezetet hozott létre, amely új munkalehetőségek megteremtését, a foglalkoztatás növelését eredményezi. A projekt részeként több mint 53 ezer négyzetméteren 17 parcellát alakítottak ki a bérlők számára, mely így 17 vállalkozás folyamatos működésének, fejlődésének, és hosszú távú gazdasági aktivitásának lehet színtere.

A TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a belső úthálózat és árok építésére, a víz- és szennyvízhálózat kialakítására, a közvilágítás és a szennyvízelvezetés kialakítására került sor. A 320 395 464 Ft európai uniós támogatás segítségével a vállalkozások és a város is fejlődő pályára állhat, a helyi szakképzett munkaerő megfelelő színvonalú, és anyagilag is elismert munkát találhat az iparterületen megtelepedő cégeknél.