Tájékoztató a 2020/2021. tanévre szóló iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

A veszélyhelyzetre tekintettel az emberi erőforrások minisztere 7/2020.(III.25.) EMMI határozata alapján az általános iskolai beiratkozás iskolánkban a következőképpen zajlik:

a.)  A kötelező felvételt biztosító (körzetes) általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyerekeket, akikről nem érkezett jelzés, hogy másik általános iskola felvette őket. Az iskola a felvételről április 29-e után értesíti a szülőket.

b.)  Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító (körzetes) általános iskolába szeretné beíratni gyermekét, akkor ezt a szándékát – a kötelező felvételt biztosító (körzetes) általános iskola nevének és címének megjelölésével elektronikus úton az általa választott általános iskola vezetőjének 2020. április 24-g kell jeleznie.

Iskolánk a körzetünkbe tartozó gyermeket hivatalból felveszi, ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka. A megfelelő dokumentumok bemutatására 2020/2021-es tanév kezdetekor személyesen kerül sor.

Az iskolával való kapcsolatfelvétel, adategyeztetés elektronikus úton történik az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/1hTyOj-IIo9fBzzEn-u7Va-r67VuMsfFF2Owse2OUD1o/edit

Kérjük szépen azon körzetes tanulóink szüleit, akiknek gyermeke felvételt nyert másik iskolába, jelezzék nekünk 2020.árilis 27-ig a tatiskola@gmail.hu címen.

A vészhelyzet miatt elmaradt tájékoztató szülői értekezletet előreláthatólag augusztus utolsó hetében tartjuk meg. Az osztályok kialakítására ezután kerül sor.

A beiratkozással kapcsolatban érdeklődni lehet munkaidőben (8-16 óra) az alábbi telefonszámokon április 7-8-án, illetve április 15-után

Ferenc Ágnes  iskolatitkár 06 30 318 4240

Emmer Melinda intézményvezető-helyettes 06 30 231 8389

Üdvözlettel:
Kalmár Károly
intézményvezető

You may also like...