Nem szűnik meg Táton az amatőr sport

Mindenekelőtt elnézésüket kérjük azoknak, akik ismerik az egyesületi formát, annak működését. Mégis ezzel az információval kell indítani tájékoztatásunkat, mert az utóbbi időben gyakran a Táti Sportegyesületet a Táti Önkormányzattal azonosították. Egyesületet szabad akaratukból hozhatnak létre polgárok, meghatározott célból és jogszabályi keretek között. Az egyesület önálló jogi személy, önálló gazdálkodással. Így működik a Táti Sportegyesület is. Az önkormányzattal természetesen sokrétű kapcsolata alakult ki, így többek között az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályát és annak létesítményeit térítésmentesen használja, az önkormányzattól évente pénzbeli hozzájárulást kap a működéséhez, ez is a szabadidősport egyfajta támogatása.

Az önkormányzat ezen túl minden más lehetőséggel is segítette a sportegyesület gyarapodását, hol szponzori közvetítéssel, a szükséges nyilatkozatok, igazolások biztosításával akkor, amikor az egyesület anyagi támogatásra nyújtott be pályázatokat.
Mindezt a sportolni, mozogni vágyó, elsősorban táti fiatalok, polgárok érdekében, hogy minél többen szabadidejükben az egészségüket is óvják a sportolással, még akkor is, ha ez az egyesületen belül jelenleg gyakorlatilag a labdarúgást jelentette.

Az egyesület évről-évre sikerrel nyújtott be a látvány-csapatsport támogatására pályázatot több millió forint összegben, melyből működési feltételeit javíthatta, működését biztosíthatta. Sajnos bizonyos okok miatt ettől a lehetőségtől már a tavalyi évben is elesett, amely a csapatok bajnokságban való részvételét sodorta veszélybe. Ugyan kereste a megoldási lehetőséget, kérve az önkormányzat támogatását is egy ez évi pályázat beadásához. A Képviselő-testület az elé tárt indokok alapján ezt a nyilatkozatot ki is adta a Táti Sportegyesület részére, de úgy tűnik, hogy ezzel nem oldódik meg a probléma, továbbra is bizonytalan, hogy a játékosok az egyesület keretében focizzanak ill. szerepeljenek a bajnokságban. A megtalálni vélt külső segítség nem csupán ill. nem elsősorban a táti sportolókat célozta meg, ugyanakkor az önkormányzat infrastruktúráját igénybe vette, de konkrét együttműködési javaslattal, szándékkal nem jelentkezett.
Ebben a helyzetben – a bajnokságot rendezők, szervezők jelzésére is figyelemmel – fontos volt, hogy mielőbb megteremtődjön a lehetőség arra, hogy a még együtt lévő igazolt játékosok, csapatok következő bajnokságra nevezni tudjanak. Jó menekülési utat jelentett a településen a közelmúltban megalakuló új szabadidősport egyesület léte, amely felvállalta a játékosok átigazolását és az edzések megszervezését, amely a környéken évek óta mutatkozó edző hiány miatt nem is egyszerű feladat.

A közös cél tehát az volt és az marad, hogy a táti, szervezett formában történő sportolási (labdarúgási) lehetőség megmaradjon. Sőt, pályázatok benyújtásával a szakosztályok skálája bővüljön, hogy egyre több táti jusson rendszeres mozgáslehetőséghez a településen.
A táti sportélet megmarad, reményeink szerint felélénkül és kibővül olyan szervezeti keretek között, amely a jelenlegi helyzetben egyedüli helyi megoldást jelenthet!

Tát Város Képviselő-Testülete

You may also like...