Meghívó képviselő-testület nyilvános ülésére

Az ülés ideje:
2020. február 25-én (kedd) 16.00 óra

Az ülés kezdete:
V Á R O S H Á Z A
(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)

N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató a képviselőtestület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Turi Lajos polgármester

2.) Az egészségügyi alapellátás feladatairól (felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői) szóló tájékoztató
Előadó: háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő

3.) A sürgősségi orvosi ügyelet tevékenységéről szóló tájékoztató
Előadó: ügyeleti szolgálat megbízottja

4.) Beszámoló a Kultúrház-könyvtár 2019. évi munkájáról, valamint tájékoztató a 2020. évi közművelődési programról
Tájékoztató a kultúrházban működő egyesületek és civil szervezetek működéséről
Előadó: Hámos László kultúrház igazgató

5.) Tát Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Kiss Anikó pénzügyi csoportvezető

6.) Tát város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

7.) Igazgatási szünet időpontjának meghatározása, szabadságok ütemezése
Előadó: Kozlik Zsolt jegyző

8.) Aktuális egyéb napirendi pontok

– Polgármester szabadságának ütemezése
Előadó: Turi Lajos polgármester

You may also like...