Meghívó a képviselő-testület alakuló ülésére, 2014.10.21.

M E G H Í V Ó

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYILVÁNOS ÜNNEPÉLYES ALAKULÓ ÜLÉSÉRE

Az ülés ideje:
2014. október 21-én (kedd) 16.00 óra

Az ülés helye:
V Á R O S H Á Z A
(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)

N a p i r e n d:

1.)     Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati választások eredményéről.
Előadó: Müller László HVB elnöke

2.)     A képviselők eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: Müller László HVB elnöke

3.)     Polgármester eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: Müller László HVB elnöke

4.)    Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

5.)    Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, bizottságok létrehozása, bizottsági elnökök megválasztása
Előadó: Turi Lajos polgármester

6.)    Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

Tát, 2014. október 16.

Turi Lajos
polgármester

You may also like...