Leleményes Hőseink – Keressetek példaképeket a mindennapokban!

Névtelen-1

Sajtóanyag

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága kezdeményezésére a Nemzeti Művelődési Intézet egyedülálló ifjúsági közösségi programot indít útjára 2014. november 10-e és 2015 márciusa között. A „Leleményes hőseink” az általános és középiskolás tanulókból álló ifjúsági közösségek erejét teszi láthatóvá helyi településfejlesztésről való gondolkodás számára. A kezdeményezés helyi hősök felkutatására ösztönzi a települések és városrészek azon fiataljait, akik érdeklődnek lakóhelyük történelme, valamint aktuális folyamatai iránt, emellett motivációt éreznek a változtatásért való aktív cselekvésre is.

A „Leleményes hőseink” program a tudatos közösségi cselekvés kultúráját kívánja átadni a közösségi művelődés eszközrendszerével az érdeklődő fiatalok számára. A Nemzeti Művelődési Intézet országszerte felhívást tesz közzé helyi hősök – a településért aktívan cselekvő példamutató személyek – felkutatására, valamint az ő példájukból kiindulva fiatalok által igényfelmérésen alapuló projektek létrehozására, illetve lehetőség szerint lefolytatására. A csatlakozó fiatalok megyei felkészítő napokon sajátíthatják el az ötleteik megvalósításához, valamint a programban való részvételhez szükséges ismereteket. Az ifjúsági közösségek által bemutatott projektek és projekt-tervek közül a Nemzeti Művelődési Intézet a legértékesebbnek ítélt munkák megvalósítását vagy folytatását szakmailag támogatja.

Megyénként egy középiskolás, valamint egy általános iskolás csoport kezdeményezését karolja fel a Művelődési Intézet.
A programban három fiatalból (általános vagy középiskolai tanulóból), valamint egy felnőtt segítőből álló társulások vehetnek részt. A program fő pillérei a fiatalok kezdeményezéseit bemutató, a részvételhez segítséget nyújtó „Leleményes hőseink” honlap, a közösségi feltáráshoz gyakorlati ismereteket biztosító megyei felkészítő napok, valamint az országszerte megszülető ifjúsági projektek vagy projekt-ötletek. A program végén a legjobbnak ítélt projektek stábjai számára a Nemzeti Művelődési Intézet a kidolgozott témák megvalósítására irányuló felkészítő találkozót szervez.

A program során – a megyei találkozót követően – a következő kihívások várnak a településükért cselekedni kész fiatal közösségekre:
1. Keressék meg lakóhelyük „leleményes hősét”: olyan aktív cselekvő embert, aki példaértékű kezdeményezést vitt véghez a helyi közösség érdekében. Tudjanak meg róla minél több információt.
2. Mutassák be választott példaképüket a honlapon.
3. Készítsenek kortársaik bevonásával helyzetelemzést, melyből következtethetnek arra, hogy mire van szüksége a településen élő fiataloknak.
4. A felmért igényeket szem előtt tartva dolgozzanak ki egy közösségi projektet, és ha lehet, valósítsák is meg azt.
5. Minél kreatívabb módon mutassák be projektjüket a Leleményes hőseink honlapon.

Fontosabb időpontok:
* Megyei találkozók – 2014. november 10. és november 30. között; a pontos információk a honlapon olvashatók.
* Projektek és projektötletek kidolgozása, valamint feltöltése a honlapra: legkésőbb 2015. február 15.
* Országos találkozó a legígéretesebb projektek gazdáival: 2015. február vége.

Sajtóinformációk, interjúegyeztetés:
Nemzeti Művelődési Intézet
Hegedűs Katalin, 30-698-2644, hegedus.katalin@nmi.hu
Melléklet: Leleményes hőseink felhívás, Bővebb információk: www.lelemenyeshoseink.hu

***

Felhívás

Programismertető
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága kezdeményezésére a Nemzeti Művelődési Intézet „Leleményes hőseink” címmel országos ifjúsági kezdeményezést indít útjára. A program célja, hogy cselekvésre buzdítsa a fiatalokból álló közösségeket, és azok erejét láthatóvá tegye a települések számára. A program nevében szereplő „Leleményes hősök” olyan személyek, akiket többnyire csak szűkebb körben tisztelnek „hősként”. Most a programban résztvevő fiatalok munkájának köszönhetően mások is megismerhetik ezeket a nagyszerű embereket! Minden településnek megvannak a maga hősei, akik tehetségüket, leleményességüket a közösség javára fordították: kézművesek, gazdálkodók, tanítók, művészek, és mások, akik értéket hoztak létre vagy jó példával jártak elöl.

Célok
Az elindított programunk elsődleges célja, hogy a csatlakozó közösségek olyan tudást szerezzenek, amellyel akár a későbbiekben (a program zárását követően) képesek lesznek lakóhelyük fejlődése érdekében különböző cselekvéseket kezdeményezni.
Egy közösség szemében példaképpé vált személy kapocs lehet a múlt és a jövő között. A program további célja, hogy a fiatalok egy jelenben megvalósítható projektet gondoljanak ki és valósítsanak is meg a helyi közösség „hősének” példáját felhasználva.

A Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani találkozók szervezésével járul hozzá ahhoz, hogy átgondolt, s megvalósítható cselekvési tervek szülessenek. A találkozón a résztvevő fiatalok megtanulhatják, hogy hogyan lehet:
* párbeszédeket kezdeményezni egy településen,
* közösségeket szervezni és megtartani,
* információt gyűjteni a Hősökről
* egy ötletből a megvalósításig eljutni.

Mit „nyerhetnek” az országos program résztvevői
* Megismerhetik a lakókörnyezetüket
* Hozzájárulhatnak a település fejlődéséhez
* Párbeszédet kezdeményezhetnek a településetek lakóival
* Segítséget nyújthatnak egy országos adatbázis kialakításához, amiben megtalálhatóak lesznek Magyarország „hétköznapi hősei”
* Méltó emléket állíthatnak a település „Leleményes hősének”
* A felkészítő megyei találkozókon új ismeretségekre is szert tehetnek.
* A legfontosabb, hogy szerepet vállalhatnak egy aktív közösség kialakításában.

A kiválasztott kezdeményezések megvalósításához a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai segítséget nyújt.

Csatlakozási feltételek
A Nemzeti Művelődési Intézet általános és középiskolás korú fiatalok csatlakozását várja. A pályázaton 3 fős közösségek indulhatnak el egy felnőtt segítő mentorálásával. A felnőtt segítő személyét minden csoport magának választja: megkötés, csak annyi van, hogy a segítő 18 év feletti személy legyen, így a középiskolások esetében felsőoktatásban tanuló hallgató is lehet a csoport mentora.
A jelentkező közösség a megyei találkozóra való jelentkezést, valamint a csatlakozási szándékot a program honlapján, online módon jelezheti.

Fontosabb dátumok és határidők
Megyei találkozók
2014. november 10. és november 30. között, megyénként változó helyszínen és időpontban.
Aktuális információk az eseményekről a www.lelemenyeshoseink.hu honlapon.

Pályaművek feltöltésének határideje: 2015. február 15.
Országos találkozó: 2015. február (az időpont pontosítása folyamatba

A program támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

You may also like...