III. Béla Általános Iskola energetikai korszerűsítése

sulikorsz

Augusztus 3-án kezdődött Táton az Új Széchenyi Terv keretében a III. Béla Általános Iskola felújítása, energetikai korszerűsítése. Az Önkormányzat sikeres pályázata lehetővé teszi, hogy az iskola kertvárosi épületegyüttese megújuljon. A beruházást indokolja, hogy az intézmény sem a jelenlegi energia hatékonysági, sem a fenntarthatósági követelményeknek nem felel meg, és az elvárható komfort igények kielégítésére sem képes.
A projekt hozzájárul a megújuló energiaforrásokból termelt energia részarányának növekedéséhez, előmozdítja a fenntartható fejlődést az energiagazdálkodás terén, csökkenti a természeti környezet károsítását, segíti a környezettudatos gondolkodás kialakulását.
A korszerűsítés során megtörténik a falazatok és födémek utólagos hőszigetelése, 161 db külső nyílászáró cseréje korszerű, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetűekre. A régi, rossz hatásfokú gázkazánokat korszerű, kondenzációs rendszerű kazánokra cserélik, időjárásfüggő vezérlést és termosztátos szabályozású fűtést építenek ki. A meleg víz előállítását napkollektoros rendszer és szolár tároló biztosítja. Az épület világító berendezéseit is kicserélik energiatakarékos, káprázatmentességet és megfelelő megvilágítást biztosító lámpatestekre. Az épület tetőszerkezetére napcella rendszert építenek ki, mely az előállított villamos energiát az elektromos hálózatra termeli vissza.
A kivitelezésre az Önkormányzata közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. A beérkezett 3 érvényes ajánlat értékelése után a Bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján az ajánlatkérő Önkormányzat a két helybeli cég alkotta „ENERGETIKAI Konzorcium Tát” ajánlattevőt nevezte meg nyertesként (konzorcium vezető: TRAVERZ Kft.).
A beruházás 2012. augusztus 3-án a vállalkozási szerződés aláírásával és a munkaterület átadásával kezdődött meg, a befejezési határidő 2012. november 12.
A beruházás teljes bruttó költsége meghaladja a 128,6 millió forintot. A „III. Béla Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat (projekt azonosító: KEOP-2011-4.9.0/11-2011-0210) megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 109.323.113 millió forint támogatást ítélt meg a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” pályázati rendszer keretében.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Infoblokk3_ERFA