Horváth István és Mechler János Tát díszpolgárai

A díszpolgári cím életmű elismerés. Kifejezi a közösség nagyrabecsülését azon személyek iránt, akik példaadó életükkel kiemelkedő módon szolgálták a közösséget. Táton 1994-ben adományoztak először díszpolgári címeket. Jelenleg 25 díszpolgára van Tátnak, 12-en posztumusz kapták meg a kitüntetést. A mindenkori képviselőtestület jól megfontolta alkalmanként, ki az, aki munkájával, táti embereket segítő tetteivel, kiérdemelte a díszpolgári címet. Legutóbb a testület egyhangúlag döntött úgy, hogy 2014-ben ketten kaphatják ezt az elismerést: Horváth István, nyugalmazott iskolaigazgató, és Mechler János, egyházközségi képviselőtestületi tag. A díszpolgári cím adományozására december 18-án került sor a Városháza nagytermében, kisebb ünnepség keretében. Turi Lajos polgármester úr méltatásában kifejtette: fontos, hogy megmutassuk kincseinket, példaképeket állítsunk magunk elé olyan személyekben, akik készek és képesek erkölcsi példát adni, akik tetteikkel bizonyították, hogy méltók az elismerésre. Mindkét kitüntetett olyan emberi értékeket mutatott fel, amelyekkel kivívta a közösség tiszteletét. Horváth István iskolaigazgatóként kitűnt jó vezetői képességével és emellett mély emberiesség jellemzi. Tanítványai szerették, mert mindig segítőkész volt. Aki segítséget kért tőle, nem kapott elutasítást, de ha valamelyik szakterületen nem volt otthon, azt sem szégyellte bevallani. Horváth Pista bácsi igazgatóként és később is barátságos, közvetlen modorú és szókimondó ember maradt. Mechler János kőművesként dolgozott, de szinte mindenhez jól értő, eredményes férfiembert ismerhettünk meg benne. Bányamentőként részese volt több életmentő akciónak. Mai napig szervezője és tevékeny résztvevője a városi és egyházközségi munkáknak. Mechler János bácsi a családi élet területén is példakép lehet valamennyiünk számára. Nincs két egyforma ember. Mindenki sajátos alkattal és feladattal bír, és az életutak is nagyon különbözőek. De akik úgy élnek, hogy az életükből kiviláglik a lélek tisztasága és ereje, azokban mégis van valami közös. A közös az, hogy jó szívvel gondolunk rájuk. Horváth István és Mechler János ilyen emberek.

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen készült fotók az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg:

https://diszpolgaricim.tattelehaz.fotoalbum.hu/

You may also like...