Felhívás az ingatlanok parlagfű mentesítésére

Tisztelt Lakosok!
Napjainkban számos egyéb veszélyforrás mellett sokunk életét keserítik meg az allergén növények, ezért a kellő időben történő védekezés kiemelten fontos. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt előírás szerint a földhasználó, az ingatlan tulajdonosa köteles minden év június 30. napjáig a használatában, tulajdonában levő ingatlanon, a parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni, majd ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Minden év június 30. napja után megkezdődik fenti kötelezettség betartásának az ellenőrzése. A helyszíni ellenőrzésre belterületen az önkormányzat jegyzője, illetve a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai jogosultak, emellett eljárás lakossági bejelentés alapján is indulhat. A helyszíni ellenőrzésről az érintettet előzetesen nem kell értesíteni, az távollétében is megtartható.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó, a tulajdonos nem tesz eleget, tehát az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, a közérdekű védekezést el kell rendelni. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak, az ingatlantulajdonosának kell megfizetni. A közérdekű védekezést a jegyző megbízása alapján arra jogosult vállalkozó végzi el.
A költségek magukban foglalják, a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta), de ki kell fizetni a vállalkozó kiszállási költségét is, amennyiben az elrendelés és végrehajtás közötti időben a földhasználó, a tulajdonos elvégezte a mentesítést. A közérdekű védekezés költségén túl, növényvédelmi bírságot kell fizetnie a földhasználónak, a tulajdonosnak. Bírság kiszabására belterület esetében is a Kormányhivatal jogosult. A közérdekű védekezés elrendelését követően az önkormányzat jegyzője köteles az ügyben keletkezett iratokat továbbítani az eljárásra jogosult Kormányhivatalnak. A növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége.
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság legkisebb összege 15.000,- Ft, legmagasabb összege 15.000.000,- Ft.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy maga, családja és környezete egészségének megóvása érdekében fokozottam ügyeljen fenti kötelezettségének betartására.

Dérné dr. Varga Katalin
jegyző
Táti Közös Önkormányzati Hivatal

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?