Dorogi Ipartestület XVI. sz. hírlevele

dorogi ipartestulet
Turisztikai Hírek

Az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület azzal a céllal alakul meg, hogy fejlessze Esztergom és térsége turizmusának fenntarthatóságát, versenyképességét, növelje a vendégéj-szakák és vendégérkezések számát, valamint meghosszabbítsa a turisztikai szezont. Ezek fő-ként a fejlesztések összehangolásával, a marketing tevékenységek koncentrálásával, a helyi szolgáltatók összefogásával és bevonásával, a vendégek széleskörű tájékoztatásával érhető el.
Az egyesület tagsága között jelen lesznek a település és térsége legfontosabb turisztikai szol-gáltatói, szállásadói, vendéglátó egységei, múzeumai, turisztikai civil szervezetei, valamint vállalkozói. Szoros és folyamatos lesz a szakmai együttműködés a helyi önkormányzattal, amely biztosítja a turisztikai fejlesztések megalapozottságát is.
A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) működése során ellátja azokat a legfontosabb szakmai feladatokat, amelyek a térség turisztikai versenyképességének javítását célozzák: növeli a desztináció ismertségét, a szolgáltatások színvonalát, illetve elősegíti az egyes turisz-tikai szolgáltatások piacra vitelét. A szakmai területek ennek megfelelően igen széles spekt-rumot ölelnek fel.

A TDM tagok számára nyújtott várható szolgáltatások:

– Önkormányzat és szakmai szervezetek közötti együttműködés biztosítása.
– Marketing stratégia alapján komplex marketing tevékenység.
– Képviselet és érdekképviselet ellátása egyéb szervezetek irányában.
– Munkaszervezet működtetése, szolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségének biztosítása.
– Támogatók felkutatása és bevonása a munkába.
– Folyamatos tájékoztatás az elért eredményekről, információnyújtás.
– Turisztikai programcsomagok összeállítása, értékesítése.
– Piackutatások végzése.
– Rendezvények koordinációja, technikai segítségnyújtás.
– Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység.
– Adatbázis-kezelés, folyamatos frissítés.
– Képzési igények felmérése, képzések szervezése, lebonyolítása.
– Tagok észrevételeinek, javaslatainak összegzése, továbbítása.
– Saját turisztikai honlap működtetése.

Külső szervezetek számára nyújtott várható szolgáltatások:

– Regionális együttműködés keretében közös programok kidolgozása.
– Tájékoztatás a turisztikai programokról, projektekről.
– Együttműködés szakmai szervezetekkel.
– Folyamatos kapcsolattartás önkormányzatokkal, kistérségi szervezetekkel.
– Tanácsadás, turisztikai szakértői tevékenység.
– Információk, adatok gyűjtése és szolgáltatása.

A csatlakozás előnyei

a. általánosan
– valamennyi szereplő érdekével számoló tudatos fejlesztés valósul meg (mert a tervezésben részt vesz mindenki);
– a partnerség kialakulásával létrejön az önálló cselekvőképesség (saját forrás és kompetencia), amit külön-külön egyik szereplő sem tudna elérni;
– a marketing hatékonyabb lesz;
– a közös tevékenység túllép a marketingen és kiterjed a tervezésre, a fejlesztésre, a minőségellenőrzésre, a képzésre stb. is;
– kialakíthatók komplex turisztikai termékek, a térség sajátos arculatot nyer, márka-termékek jöhetnek létre, így a turisták tökéletesebb élményhez jutnak és visszatérnek, jó hírünket keltik – mindez versenyelőnyt jelent;
– elégedettebbek lesznek a turisták és jobb forgalom várható;

b. az önkormányzat és a helyi közösség számára
– az önkormányzat több turisztikai feladata elvégzését a TDMSz-re bízhatja;
– a turizmussal kapcsolatos döntések szakszerűen elő lesznek készítve;
– nagyobb és tisztább forgalom várható a térségben, így másképpen nem hasznosítható erőforrások (tájkép, vízpartok, népi hagyományok stb.) a turizmusban az eddiginél jobban értékesíthetővé válnak;
– a turizmus nagyobb mértékben hoz be máshol megtermelt jövedelmeket a település/térség gazdaságába;
– új munkahelyek teremtődnek, a fiatalok kevésbé vándorolnak el a térségből;
– a közösségteremtés új lendületet kap;
– az önkormányzat idegenforgalmi adóbevételei nőnek;

c. a vállalkozások számára
– egyedül meg nem valósítható szakmai feladatok válnak teljesíthetővé, pl. komolyabb marketing akciók, közösségi léptékű fejlesztések;
– biztosabb forgalom és nagyobb bevételek várhatók;
– jobb érdekérvényesítés;
– szakmai gondokkal lesz kihez fordulni, senki sem marad egyedül

Dorog, 2015. május 21.

2510 Dorog, Orgona u. 2. ● Tel/fax: 06-33-431-793 ● Mobil: 06-30-571-6850
E-mail: iposz.dorog@gmail.com ● Honlap: www.dorogiipartestulet.hu

You may also like...