Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző – álláspályázat

A Táti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, halálesettel, valamint névváltoztatási, névmódosítási ügyekkel, családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása. Társhatóságokkal történő kapcsolattartás. Elektronikus anyakönyvi rendszerben (EAK) történő munkavégzés. Papír alapú anyakönyvek vezetése. A népesség-nyilvántartással és a központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása. Közreműködés a választási feladatok előkészítésében, végrehajtásában. Hagyatéki ügyek intézése. A hagyatéki eljárásról szóló külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Tát Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, Anyakönyvi szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Anyakönyvvezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Kttv. önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
• A végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázó adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozlik Zsolt jegyző nyújt, a 06-33-514-510. m:15. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Táti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁT/2652/2022, valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző.
• Elektronikus úton Kozlik Zsolt jegyző részére a tatjegyzo@tat.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Kozlik Zsolt jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Kossuth Lajos út 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tat.hu

 

You may also like...