Álláshirdetés: Bölcsödei kisgyermeknevelő (Napköziotthonos Óvoda)

Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda

                           

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda

Bölcsődei kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelői feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő, bölcsődei gondozó,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei kisgyermeknevelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2534 Tát, Móricz Zsigmond út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2014, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. július 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

You may also like...