A Kúria új eljárásra utasít a tervezett cementgyár ügyében

Mint ismeretes a Holcim cementgyár ügyében a Győri Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által az engedély kiadásáról szóló határozatot az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség II. fokon jóváhagyta. A döntés ellen az érintett önkormányzatok és civil szervezetek keresetet nyújtottak be a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A keresetünket a bíróság elutasította, mellyel nem értettünk egyet, ezért felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Kúria felé. A Kúria döntését néhány napja kaptuk meg. Ebben hosszasan taglalja mindazokat a jogszabálysértéseket, melyekre korábban A bíróságon eredménytelenül hivatkoztunk, azokkal egyetértve a tatabányai bíróságot új eljárásra utasítja. A végzésben az alábbi rövid összegzéssel indokolja döntését: „az előzetes döntéshozatali eljárásra irányuló felperesi indítvány el nem bírálása, több perbe vitt kereseti kérelem elbírálásának hiánya és az egyéb indoklásbeli hiányosságok, olyan az ügy érdemi elbírálására kiható eljárási jogszabálysértések, melyekre figyelemmel a jogerős ítélet érdemben nem bírálható felül.”

A Kúria döntése letölthető ezen a linken.

You may also like...