Pályázat: Kultúrház, számítógéphálózat felügyelő munkakör betöltésére

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
számítógéphálózat felügyelő, technikai munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018. január 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A teleház feladatainak ellátása, nyitvatartásának felügyelete. Az intézmény számítógépeinek karbantartása. A könyvtár informatikai munkájában való részvétel. A Kultúrház programjainál használt hangosítás- és világítástechnika valamint egyéb technikai berendezések kezelése. Az intézmény kiadványainak megtervezése, elkészítése. A város weboldalának frissítésében és nyomtatott sajtójának elkészítésében való technikai közrűködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium,
 •         magyar állmpolgárság
 •         büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 •         Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 •         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 •         Felhasználói szintű Rendszergazdai ismeretek,
 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Felhasználói szintű Hardverismeret,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hámos László nyújt, a +3633504710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár címére történő megküldésével (2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: számítógéphálózat felügyelő, technikai munkatárs.       Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár címére történő megküldésével (2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2017, valamint a munkakör megnevezését: számítógéphálózat felügyelő, technikai munkatárs.
 •         Elektronikus úton Hámos László részére a telehaztat@juropnet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Hámos László, Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         tat.hu – 2017. január 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

You may also like...