Meghívó képviselő-testületi ülésre, április 26.

M E G H Í V Ó

 TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

SZOKÁSOS NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

 Az ülés ideje:

2016. április 26-án (kedd) 17.00 óra

 

Az ülés helye:

V Á R O S H Á Z A

(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)

 

N a p i r e n d:

1.)       Tájékoztató a képviselőtestület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadó: Turi Lajos polgármester

2.)       Tájékoztató Tát település 2015. évi közrend és közbiztonságának helyzetéről.

           Előadó: Debreczeni István a Rendőrkapitányság vezetője

                        Katona Ottó a Polgárőrség vezetője

3.)       Beszámoló a Szent György Otthon – Szent János Ispotály 2015. évi működéséről, valamint az otthon orvosának egészségügyi tájékoztatója.

            Előadó: Marosi Lórándné otthonigazgató

                        Dr. Marosi István háziorvos           

4.)       A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló 2015. évi tájékoztató.

            Előadó: Keil Mihályné szakmai vezető

5.)       Tát Város Önkormányzat éves jelentése a 2015. évi belső ellenőrzéséről

            Előadó: Turi Lajos polgármester

6.)       Beszámoló a 2015. évi szociális és gyámügyi segélyezésről

            Előadó: Pécsi Dánielné igazgatási főelőadó

                        Bihari Hajnalka főelőadó    

7.)       Az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása.

            Előadó: Turi Lajos polgármester

8.)       A hivatal működéséről szóló általános jellegű beszámoló

          Előadó: Dérné dr. Varga Katalin jegyző

9.)      Aktuális egyéb napirendi pontok   

 

 

 

 

Turi Lajos

polgármester

You may also like...