Zöld Sziget Környezetvédő Egyesület

Ez a név nem a táti szigetet jelöli – bár sok szálon kapcsolódik hozzá –, hanem azt az egyesületet, amely 2006. november 10-én alakult meg Táton 29 taggal, „Zöld Sziget” Tát és Térsége Környezetvédelmi Egyesület néven. Reményeink szerint a kiskorú táti környezetvédelem ezzel az eseménnyel nagykorúvá válik, és hatékonyabban teljesítheti feladatait. A névválasztás elsöprő többséggel született három javaslat közül, és magyarázatában nem csak jellemző szigeteinkre utal, hanem arra is, hogy ebben az eliparosodott térségben mi zöld sziget legyünk. Egy élhetőbb természethez közelibb környezetben szeretnénk élni, de sajnos ezért nap mint nap meg kell küzdenünk. Ez a lét napjainkban már nem természetes velejárója életünknek.

Az alakuló ülés levezető elnöke Siklósiné Sebestyén Veronika volt. Az ügyrendi napirendi pontokon kívül Balla Éva mondta el, hogy az általa és Keil Veronika által kezdeményezett Holcim új beruházása elleni tiltakozásuknak milyen szakaszai voltak. Ismertette azt a kiterjedt levelezést, ami gyakorlatilag minden érintett állami vezetőhöz és képviselőhöz eljutott. Sajnos ezek ” politikusi” válaszok voltak, aminek kiértékelése további feladat. Ezután Kostyál János beszélt arról, hogy Holcim ügyben miért nincs még semmi sem veszve. „A Holcim jelenleg semmilyen hatósági engedéllyel nem rendelkezik, hisz az előzetes tanulmánya kiegészítésekre szorult és a Környezetvédelmi Hatóság egy részletes hatástanulmányra kötelezi. A terület, amire a gyár épülne még mezőgazdasági besorolású, ennek rendezési tervű átminősítése csak most kezdődik el. A látható útépítés egyébként a már meglévő iparterület kötelezően elkészítendő része. Az ott épülő új csarnok pedig egy japán cég 1 hektáros beruházása, és 2oo! embert foglalkoztat majd. Az eddigi eseményeket „erőviszony felmérésnek” lehetne nevezni, tehát még semmi nem dőlt el.” Beszélt a Holcim november 17-re tervezett nagy reklámmal beharangozott térségi konferenciájáról, amelyről a térség környezetvédelmi szervezeteinek nyilatkozata (ld. melléklet) elmondja a véleményünket. A beszámoló másik része a közelmúltban a Táti Környezetvédelmi Csoport rendezvényeiről számolt be. Október 17-én Táton összehívtuk a Kis-Dunával kapcsolatban érdekelt feleket, amin nagy örömünkre minden érdekelt fél, így a Vízügyi, a Környezetvédelmi Hatóság, a Viadom, a Kozi cégek, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és azEsztergomi, ill. a Táti Polgármesteri Hivatal is megjelent. Itt közeledtek a felek álláspontjai, és tavaszra megindulhat a Kis-Duna rehabilitációja, bár ehhez még sok egyeztetésre van szükség.

Nagy megtiszteltetés érte november 4-én községünket, mert itt tartotta a Duna Carta és a Védegylet a II. Táti Duna Konferenciáját neves professzorokkal és egyetemi tanárokkal. Részünkről Mechler József tartott előadást. A rendezvényt külön levélben üdvözölte Sólyom László is. Az előadók között volt Sipos Mihály, a Muzsikás együttes tagja is. Ők élő népzenével színesítették a programot.Az események ismertetése után szó került a már meglévő környezetvédelmi kapcsolatainkról is. A felsorolás tartalmazta szűkebb térségünk valamennyi környezetvédő szervezetét. Az országos szervezetek közül csak néhány – a teljesség igénye nélkül: Védegylet, WWF Magyarország, Greenpeace, Levegő Munkacsoport, Humusz, stb. Részei vagyunk annak az országos égetőellenes munkacsoportnak is, amelynek a vezetője Szuhi Attila, aki bár elköltözött, de munkája kapcsán továbbra is fő támaszunk.

Siklósiné ezután ismertette az Egyesület fő céljait, amit helyhiány miatt csak kivonatosan közlünk: – Holcim beruházás megakadályozása – természeti értékeink védelme, helyreállítása, – ifjúság környezettudatos nevelése, – szomszédainkal (Tokod, Mogyorósbánya) szoros együttműködés, – magyar és külföldi tapasztalatok építése, felhasználása, – kapcsolattartás országos és nemzetközi szervezetekkel, – pályázatokon való részvétel a hatékonyság fokozására, – segítségnyújtás a község közép- és hosszú távú terveinek kidolgozásához.

A már belépett tagok megválasztották a vezetőséget, akik 17-én tartják vezetőségi ülésüket és határoznak stratégiai kérdésekben. Szenes Lajos polgármester úr üdvözölte a megalakult egyesületet, és szoros együttműködést ajánlott fel, amit mi készséggel elfogadtunk.Fő feladataink köré tartozik az is, hogy a tagok körét szélesítsük, mert csak így képzelhető el hatékony érdekvédelem, ezért kérjük mindazokat, akik részt kívánnak venni e nemes, de nehéz munkában, hogy a Kultúrházban megtalálható jelentkezési lapokon jelezzék belépési szándékukat, és természetesen jelezzék mindazokat a megoldandó feladatokat, amik környezetükben problémát jelenthetnek. Várjuk tokodi és mogyorósi lakosok jelentkezését is!