Ünnepi képviselő-testületi ülés, december 16., Kultúrház

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÜNNEPÉLYES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Az ülés ideje:
2015. december 16-án (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:
K U L T Ú R H Á Z   É S   K Ö N Y V T Á R
(2534 Tát, Móricz Zs. u. 2.)

N a p i r e n d:

Díszpolgári cím adományozása
Tátért Emlékérem adományozása
Köszönőlevél átadása

1.)    Tájékoztató a  képviselőtestület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Turi Lajos polgármester

2.)    Az 1/2015. (I. 27.) önkormányzati költségvetési rendelet módosításáról
Előadó: Turi Lajos polgármester

3.)     Tát Város Önkormányzata Kultúrház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának (és mellékleteinek) módosítása
Előadó: Hámos László igazgató

4.)     Az önkormányzat 2016. évi munkaterv tervezete
Előadó: Turi Lajos polgármester

5.)      Aktuális egyéb napirendi pontok

Turi Lajos s.k.
polgármester

You may also like...