Téli rezsicsökkentési támogatás

Igénybejelentő nyilatkozat letöltése

Tisztelt Táti Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormányának döntése ételmében a  téli rezsicsökkentési támogatásban  korábban nem részesült – vezetékes gázt- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó -, háztartások is egyszeri természetbeni támogatás kapnak fűtési költségükhöz.

Az igénylés módját, feltételeit az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat eljárásrendje szabályozza.

Eszerint 2018. október 15-ig az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről és módjáról későbbiekben tájékoztatja a lakosságot a kormány döntése szerint az önkormányzat.

Az igénylés benyújtásának helye Tát Város Önkormányzata 2534 Tát, Kossuth L. u. 15. (telefon: 33/514-511). Határideje: 2018. október 15.,  amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A kormányhatározat értelmében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak a támogatásra.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzési vizsgálatot folytat le. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Igénybejelentő nyilatkozat letöltése

You may also like...