Tát Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Magyarország kormányának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú, „Csatlakoztatási konstrukció
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívására Tát
Város Önkormányzata 2019. január 1-jétől csatlakozott az ASP rendszerhez (Application Service
Provider angol kifejezés rövidítése, mely az ügyintézés során helyi programok helyett egy távoli szolgáltató
központ alkalmazásainak igénybevételét jelenti).

A felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése
országos szinten, az egyes települési önkormányzatok ASP központhoz történő
csatlakozásának megvalósításával. (A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV törvény teremtette meg a 114. §
módosításával.)
Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár került kijelölésre, az ASP központ
informatikai üzemeltetéséért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. felelős.

A projekt adatai:

Kedvezményezett neve: Tát Város Önkormányzat
Projekt címe: Tát Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása
Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00721
Támogatás intenzitása: 100 %
Támogatás összege (vissza nem térítendő): 6 994 844 Ft.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony
forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy korszerű
informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a kötelező feladataik megoldását és az
egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását. Ennek érdekében az önkormányzat az alábbi
szakrendszerekhez csatlakozik:
– iratkezelő rendszer,
– önkormányzati települési portál rendszer,
– elektronikus ügyintézési portál rendszer (elektronikus űrlap-szolgáltatás),
– gazdálkodási rendszer,
– ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
– önkormányzati adó rendszer,
– ipar- és kereskedelmi rendszer,
– hagyatéki leltár rendszer.

Az önkormányzat csak részben rendelkezett a szakrendszerek használatához szükséges
eszközökkel, ezért a projekt során kártyaolvasók, munkaállomások, monitorok és egy
nyomtató beszerzésére is sor került.

A lakosság közvetlenül is részesül a fejlesztés előnyeiből, hiszen lehetőség nyílik
hagyományos papír alapú bevallás benyújtás mellett az elektronikus ügyintézésre is.