Tát város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése 2021

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00030
Kedvezményezett: Tát Város Önkormányzata
Támogatás összege: 386.330.745 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt címe: Tát város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt helyszíne: hrsz 570, 571, 572, 607, 644, 682, 687, 690, 691/2, 694, 753, 055, 056/1, 058/5, 059/8, 059/9, 060/3, 062/15,
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30

Rövid összefoglaló:

Tát Város Önkormányzata 386,33 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a város csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztésére.

A város legjelentősebb és legsürgősebben kezelni kívánt problémagócát a csapadékvíz elvezetés területén a Kertváros településrész jelenti. a csapadékvíz elvezetése nagyrészt szikkasztóárkok útján történik, alacsony mértékű a zárt rendszerű elvezetés kiépítettsége. A szikkasztóárkok átlagos időjárás mellett betöltik funkciójukat, de magas dunai vízállás és csapadékos időjárás mellett a megnövekedett talajszint miatt már nem működnek megfelelően.

További problémát jelent a környező dombokról érkező csapadékvíz, ami a táti vízelvezető rendszert terheli, és hozzájárul az alacsonyabban fekvő területeken rendszeresen kialakuló problémákhoz.

Tát területén már több alkalommal| okozott súlyos károkat a belvíz, a lehulló nagymennyiségű csapadék, illetve az árvizek, pl. 2006-ban és 2010-ben. Ezen problémák megoldása csak a csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésével érhető el.

A projekt átfogó, hosszú távú célkitűzése, hogy az érintett városrész csapadékvíz kiöntésektől veszélyeztetett utcáiban, az esővíz rendezett elvezetésével hosszútávon is biztosítsa az itt található értékek megóvását, ezáltal javítsa az itt élő lakosság életminőségét. A projekt konkrét célja, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az érintett utcákban, amely vízkárok kialakulása nélkül képes elvezetni az újonnan építendő záportározóba, majd a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot is.

A beruházás során a befogadó meglévő zsilipműtárgyához kapcsolódóan zárt felületű burkolattal ellátott vízelvezető árok és közutak alatt átvezető zárt csatornaszakasz épül, a befogadó előtti zöldfelületben kialakítandó záportározóig. A 1119. jelű közút és a Gorkij fasor között bukóműtárggyal ellátott rendezett zöldfelületbe integrált záportározó létesül, a településrész domborzati viszonyaiból adódó felszín közelben erre a pontra vezethető vízgyűjtő területeinek megfelelően méretezett puffertérrel. A projekt keretében kezelt utcákban a meglévő burkolatlan árkok áttört felületű burkolattal ellátott szikkasztó árkok létesítésével kerülnek felújításra, a hiányzó szakaszok pedig kiépítésre, a behajtók és útkereszteződések alatti zárt szakaszokkal (átereszekkel) kombinálva a zápor túlfolyás biztosítása érdekében.

A projektben kezelt utcákban a kiépítendő átereszek nyomvonalában szükséges burkolatbontással érintett felületeken elvégzésre kerül a burkolat helyreállítás. Az utcákban kiépítendő burkolt árkok és a meglévő útburkolatok között a padkák rendezése is megtörténik. A rendezett zöldfelületként kialakítandó záportározó erózió elleni védelmét szolgáló növénytelepítés valósul meg.

A fejlesztés megvalósításával Tát érintett részén a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása várható.

2022 tavaszára elkészültek a vízjogi engedélyes tervek 2022 júniusban pedig megszületett a jogerős vízjogi engedély is. A beruházás közbeszerzési eljárása 2022 júliusban indult el és október elején zárult le eredményesen. Mind a csapadékvíz csatorna beruházásra, mind a záportározó kialakítására sikerült kiválasztani a kivitelezőt a közbeszerzési eljáráson. A kivitelezési munkák 2022 októberben indultak. 2023 március végére elkészült a beruházás, 2023 május végéig pedig a teljes projekt lezárul.

 

Kivitelezés bemutatása képekkel

 

A beruházás társadalmasítása:

Kiadvány a jó csapadékvíz gazdálkodási gyakorlatról

Lakossági rendezvény a Klímaváltozás és a települési csapadékvíz gazdálkodás lehetőségeinek bemutatása (2022.11.22)

Közintézményi, vállalkozói rendezvény (workshop) a Klímaváltozás és a települési csapadékvíz gazdálkodás lehetőségeinek bemutatása (2023.05.23.)

Szakmai anyag a hazai önkormányzatok részére (Tát, mint jó gyakorlat)

Nyomtatvány a projekt fenntartás fontosságáról

Képek az elkészült projektről

Rajzpályázat