Tát Nagyközség településközpontjának kialakítása a település vonzerejének növelése érdekében

telepuleskozpont

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, összköltsége 130 903 496 Forint volt, mely 98 085 990 Forint támogatási összeget tartalmazott.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: https://www.nfu.hu/
Tát Nagyközség Önkormányzata, az elmúlt három évben jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy közvetett eszközökkel elejét vegye a polgárok településről történő elvándorlásának. A kistelepülések esetében e probléma egyik oka a nem megfelelő színvonalú lakókörnyezet.
2002-ben körvonalazódott egy olyan program, melynek keretében új arculatot nyerhet a 11129. jelű összekötő út (Mogyorósi út) – 10. számú főút (Fő út) csomópontja, illetve a csomóponthoz kapcsolódó két útszakasz, és az ezek melletti közterület. Ehhez kapcsolódik a két országos közút által határolt területen lévő Hősök terén és az ez mellett megszerzett területen egy településközpont kialakítása.
Ez a program, mely megvalósulása esetén rendkívül pozitívan változtatja meg a település központját, 2002-ben egy, az országos közűt kezelőjével közösen kidolgozott tervvel indult, mely tervet 2007-ben átdolgoztattuk, jobban kihangsúlyozva a településközpont szerepét.
A program megvalósítása szempontjából kedvező volt, hogy a beruházás szempontjából szükséges terület a rendelkezésre állt.
2008-ban a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében megjelent egy felhívás, melynek keretében településközpont kialakítására lehetett pályázni.
Ennek keretében egy parkosított felület, ezen belül térkő burkolat kialakítását terveztük. Az utcabútorok mellett a parkban a térvilágítást díszkandeláberekkel terveztük megoldani, valamint az itt lévő elektromos légvezetéket földvezetékkel kívántuk kiváltani.
A tér kialakításának tervezése során nagy figyelmet fordítottunk a csapadékvíz elvezetésére, mivel ezen a területen nincs megoldva.
A program megvalósításával méltó környezetet kívántunk biztosítani a megemlékezésekhez, illetve egyéb rendezvényekhez, Tát polgárainak közösségi életéhez.
A településközpont kialakítására vonatkozó pályázatunk sikeréről 2009. január 22-én kaptunk értesítést.
A támogatási szerződés megkötését követően megindítottuk a közbeszerzési eljárást, melynek nyertese a Magyar Aszfalt Kft. lett.
A beruházás költsége bruttó 99.198.490,- Ft.
A munkaterület átadásra 2010. március 16-án került sor.
A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. augusztus 16-án volt.
A projekt megvalósításának időtartama 12 hónap volt,2009. szeptember 1-jén kezdődött és 2010. augusztus 31-én fejeződött be.
A beruházás főbb műszaki adatai.
A 10. sz. főút mellett járda (bontás, építés): 1012,5 m2, kapubehajtók (bontás, építés, szegélyek, egyéb szerkezetek): 540,0 m2, zöldfelület (terület előkészítés, parképítés).
A Hősök terén zöldfelület (terület előkészítés, parképítés, utcabútorok, díszkút): 1421,0 m2, járda a 11129 j. út mellett (bontás, építés): 285,5 m2, térkő, díszburkolat (bontás, építés, szegélyek): 465,0 m2, Térvilágítás ( kandeláber): 6 db, szegélyek: 710,0 fm.
Csapadékcsatorna: 1217,4 fm, aknák 40 db, házi tisztítóaknák: 35 db, levezető árok: 104 fm.
A fejlesztéssel érintett terület: 4824 m2
Összes zöldfelület: 2521 m2
Díszburkolat: 465 m2
Térkő (járda és kapubehajtók): 1838 m2

Kedvezményezett:
Tát Nagyközség Önkormányzata
2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15.

Közreműködő szervezet:
VÁTI Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iroda
honlapja: www.vati.hu