Tájékoztató az adóslista frissítéséről

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy frissítésre kerültek a honlapunkon elérhető adóslisták, melyek a következő linken tekinthetőek meg: https://tat.hu/adoslista/

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóság helyi adó vonatkozásában az egyszázezer forintot – természetes személyek esetében az ötvenezer forintot – elérő, kilencven napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.

Tát Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja a lakosságot, hogy élve a jogszabályokban biztosított lehetőséggel, – az egyéb, törvény adta végrehajtási cselekmények foganatosítása mellett – az önkormányzat honlapján közzéteszi a jelentősebb adótartozással rendelkező adózók nevét, címét és az adótartozás összegét.

A fenti jogszabály szerinti adótartozással rendelkező adózók neve, címe és az adótartozás összege folyamatosan frissítve megtalálható a honlapon, remélve azt, hogy ezáltal javulni fog az adófizetési morál településünkön. A lista egy összegben tartalmazza egy-egy adózó helyi adó és/vagy gépjárműadó tartozását.

Az adózónként kimutatott hátralék nem tartalmazza a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot, bírságot, a talajterhelési díj összegét, valamint az egyéb címen fennálló tartozásokat.

Az adóhatóság a folyamatosan frissülő listából törli azt a hátralékost, aki az adótartozását befizeti és azt az adóhatóságnak igazolja, vagy a befizetése az adószámlára megérkezik.

You may also like...