Tájékoztató a Képviselő-testület szeptemberi üléséről

A nyári szünetet követően a Képviselő-testület 2015. szeptember 29-én tartotta a munkaterv szerinti ülését. Első napirendként megismerték a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  és az előző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást. Utóbbi közül az alábbiakat emeljük ki:

Településünk a nyár elején csatlakozott az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesülethez.

Augusztus 1-4-ig 10 fő délvidéki egyetemista látogatott el a településre, kísérőjük Milinszki Márton volt itt tartózkodásuk ideje alatt.

Szeptember 4-én a Vízügyi szakma Táton emlékkövet helyezett el Kanka Kálmán néha kollegájuk tiszteletére, aki több évtizeden át ellátta a gátőri feladatokat. Szakmai tudása, tapasztalata, emberi hozzáállása különösen az árvízi védekezés idején nélkülözhetetlen volt.

Szeptember 5-6-án az ausztriai Molln testvértelepülésen vett részt 14 fős táti delegáció a Buseck-Molln baráti kapcsolat 40. éves jubileuma alkalmából.

Szeptember 16-21. között a Dorog & Tát Fúvószenekar tagjai nagy sikerrel szerepeltek Bad Schlemaban, a 18. Európai Fúvószenekari Fesztiválon, ezzel is öregbítve városunk hírnevét.

Szeptember 26-án volt a hagyományos Szüreti Ünnepség.

Szeptember második hétvégéjén sajnálatos esemény történt Táton.  Egy  három tagú család lakóingatlanában az elektromos hálózat hibája miatt gyakorlatilag teljesen megsemmisültek a lakás berendezési tárgyai. Az ingatlan lakhatatlanná vált. Ahhoz, hogy visszatérhessenek otthonukba szükséges az elektromos vezeték, gázvezeték, nyílászárók rendbehozatala, a napi életvitelhez nélkülözhetetlen eszközök pótlása. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten nyújtott és nyújt  anyagi és ügyintézési segítséget. Ezen felül kérjük és várjuk a jószándékú polgárok, vállalkozók adományait is, melyet az

Önkormányzat Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítványa

alábbi számlájára lehet eljuttatni ill. helyi a takarékszövetkezetben erre a számlára befizetni:

Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány „Mátyás király utcai tűzkár”

58600458-12000313-00000000

A továbbiakban a Képviselő-testület meghallgatta az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának, Juhász Péter tű. alezredes úrnak a beszámolóját tevékenységükről. A parancsnok úr többek között elmondta, hogy a működésükhöz szükséges feltételek rendelkezésükre állnak. A jövőben erősíteni szeretnék együttműködésüket a települések önkéntes tűzoltó egyesületeivel.

Sor került az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására, melyet kizárólag az év során kapott kiegészítő állami támogatások tettek szükségessé. Ezzel együtt kapott tájékoztatást a Képviselő-testület a gazdálkodás féléves teljesítéséről, amely az eddigiekkel megegyezően ütemes, kiegyensúlyozott és biztonságos. Az Önkormányzat fizetési kötelezettségeit határidőre pontosan teljesíti.

Elfogadta a Képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervet. Ebben  szerepel az önkormányzat adóellenőrzési tevékenysége is, melynek keretében 2016. évben egyes iparűzési adóalanyoknál helyszíni ellenőrzésre is sor kerül.

Határozatot hozott a Képviselő-testület arról, hogy csatlakozni kíván a Tatabányai Megyei Jogú Város által a Szent Borbála Kórházban működtetett fogászati ügyeletei ellátáshoz, amely az önkormányzatok alapfeladata lett. Sajnos finanszírozási és személyi okok miatt ennek sem helyben, de még kistérségi szinten sincsenek meg a feltételei. Amennyiben az együttműködési szerződés aláírásra kerül az ügyeleti igénybevétel feltételeiről tájékoztatást adunk, ez várhatóan a jövő év elején lesz.

A Képviselő-testület ülését megelőzően munkamegbeszélésen tekintette át a folyamatban lévő és befejezéséhez közeledő beruházások, fejlesztések menetét.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása keretében Tát Város Önkormányzata 181.000.000,- Ft támogatást kapott.

A támogatásból ez év első felében a Római úti lakóterületen elkészült a Szilvafa u. és Szőlősor u. aszfaltozása és csapadékvíz elvezetése. Itt a csapadékvíz fogadására kialakítottunk egy szikkasztó medencét. Ennek környezetében egy rendezett parkfelület és egy játszótér kialakítását is tervezzük. 2015. II. félévében ebből a támogatásból elkészült a kertvárosi rendelő belső korszerűsítése és jelenleg folyik a Fő utcai rendelő teljes belső felújítása. Egy közeljövőben megjelenő pályázat keretében tervezzük a rendelők külső felújítási munkáit is (hőszigetelés, tetőfelújítás, napelem felszerelése).

Elkészült a következő járdaszakaszok építése, felújítása: Fő úton az iskola előtt, a Buseck sétányon a rendelő és a Szent István út között, a Szent István úton a kertvárosi iskola és a Gorkij fasor között.

A következő út felújítások, építések vannak folyamatban, melyek várhatóan két héten belül befejeződnek: Toldi utca, Kinizsi köz I. és II. szakasza, Vasút köz, Régi Vasút köz, Mikszáth Kálmán utca, Nefelejcs utca, Vak Bottyán utca, Hunyadi utca, Zola Emil utca (a garázssor előtt).

A Norvég Alapra benyújtott, nyertes pályázat keretében a napokban kezdődik meg a Falu alja területén egy csapadék csatorna építése, valamint a település meglévő vízelvezető rendszereinek karbantartása összesen 12 km hosszú szakaszon.

Dérné dr. Varga Katalin

jegyző

 

You may also like...