Tájékoztatás Tát Város településrendezési eszközeinek tervezett javításáról (módosításáról)

TÁJÉKOZTATÁS

Tát Város településrendezési eszközeinek tervezett javításáról (módosításáról)

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, Civil- és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Tát
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítási
anyagának tervezetét véleményezésre bocsátja.

Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű
intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani lehessen a
nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. §-
ban előírt módon helyi partnerségi egyeztetést folytatunk le és 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet
2.§-a alapján elektronikus lakossági fórumot tartunk.

Értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy a módosítási dokumentáció kizárólag elektronikusan érhető el
a www.tat.hu oldalon.

A településrendezési eszközök módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételeiket,
javaslataikat kizárólag elektronikus levél (e-mail) formájában, a foepitesz@tat.hu e-mail címre
megküldve, a partnerségi egyeztetés ideje alatt tehetik meg.

A partner véleménye a véleményezett tájékoztató dokumentáció tartalmára terjedhet ki, a vélemény
és a tájékoztató dokumentáció között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő
véleményét indokolással támasztja alá.

A partnerségi egyeztetésre biztosított időtartam 8 nap.

Tát, 2023. november 29.

Turi Lajos
polgármester

 

Tát Város helyi építési szabályzatának javításával (módosításával) összefüggő véleményezési dokumentáció

You may also like...