Parlagfű elleni védekezés

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FELHÍVÁS!

Parlagfű elleni védekezésre

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földmvelésügyi F osztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban:
növényvédelmi hatóság) ezúton hívja fel valamennyi kül- és belterületi ingatlan-, illetve
földtulajdonos, gazdálkodó, földhasználó, bármilyen földterület tulajdon, illetve kezelési
jogával bíró természetes, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségre.
A hatályos jogi szabályozás szerint az előzőekben felsoroltak az adott év június 30.
napjáig kötelesek a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetáció végéig (gyakorlatilag az első fagyokig) folyamatosan fenntartani.
A védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen a
Kormányhivatal Járási Hivatalai Földhivatalainak mezőgazdászai ellenőrzik.
Az ellenőrzések július 1-jét követően kezdődnek. Amennyiben az ellenőrzések a
védekezési kötelezettség elmaradását, vagy annak nem megfelelő teljesítését állapítják
meg belterületen a jegyző, külterületi ingatlanok esetében a növényvédelmi hatóság
(együttesen: eljáró hatóság) köteles hivatalból eljárást indítani. A felderített mulasztó,
tekintettel a jogszabályban rögzített határnapra (adott év június 30. napja) további
felszólítást a védekezésre nem kap, az eljáró hatóságok közérdek védekezés
keretében a mulasztó kockázatára és költségére elvégeztetik a parlagfű-
mentesítést. Az eljárás következő szakaszában a mulasztóval szemben a
növényvédelmi hatóságnak kötelezően növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, mely
bírság mértéke 15.000. – 5.000.000. forint között állapítható meg. A bírság mértékének
megállapítását jogszabály rögzíti, miszerint a bírság összege a fertőzött terület
elhelyezkedése (kül- vagy belterület), a fertőzött terület nagysága (m2; hektár), illetve a
parlagfűvel való borítottsága függvényében változik.
Az előzőekben leírtakra tekintettel, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében a
védekezési kötelezettséggel érintettek folyamatosan figyeljék a parlagfű fertőzés
alakulását, maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírtaknak.

Tata, 2015. június 23.

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából,

Molnár József
Osztályvezet
s.k.

——————————————————————————————————–

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földmvelésügyi Fosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály
2890 Tata, Új út 17.
Tel: (34) 586-820, Fax: (34) 586-821, e-mail: komarom-nti@nebih.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu

You may also like...