Pályázat számítógéphálózat felügyelő, technikai munkatárs munkakör betöltésére

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár   

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
számítógéphálózat felügyelő, technikai munkatárs 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A teleház feladatainak ellátása, nyitva tartásának felügyelete. Az intézmény számítógépeinek karbantartása. A könyvtár informatikai munkájában való részvétel. A kultúrház programjainál használt hangosítás- és világítástechnika valamint egyéb technikai berendezések kezelése, gondozása. Az intézmény kiadványainak megtervezése, elkészítése. A város weboldalának frissítésében és nyomtatott sajtójának elkészítésében való technikai közreműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
Felhasználói szintű Rendszergazdai ismeretek,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Alap szintű Hardverismeret,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hámos László nyújt, a 06-33-504-710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár címére történő megküldésével (2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2015/51 , valamint a munkakör megnevezését: számítógéphálózat felügyelő, technikai munkatárs.
– Elektronikus úton Hámos László részére a telehaztat@juropnet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.tat.hu – 2015. december 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2015. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

You may also like...