Pályázat számítógép-kezelői munkakör betöltésére a Kultúrházban

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
számítógép-kezelő, technikai munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A teleház feladatainak ellátása, nyitva tartásának felügyelete. A könyvtár informatikai munkájában való részvétel. A kultúrház programjainál használt hangosítástechnika kezelése. Meghívók, plakátok készítése. Közreműködés a község weboldalának frissítésében és nyomtatott sajtójának elkészítésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Angol nyelvből középfokú A típusú általános nyelvvizsga,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Alap szintű Hardverismeret,
Alap szintű MS Windows NT/2000/XP,
ECDL
Alap szintű könyvtár-informatikai rendszerek; web- és kiadványszerkesztési alkalmazások

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
rövid önéletrajz és részletes szakmai önéletrajz
végzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hámos László nyújt, a 0633504710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár címére történő megküldésével (2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2013 , valamint a munkakör megnevezését: számítógép-kezelő, technikai munkatárs.
– Elektronikus úton Hámos László részére a telehaztat@juropnet.hu E-mail címen keresztül
– Személyesen: Hámos László, Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Kultúrház és Könyvtár, 2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2. – 2013. október 14.
– Polgármesteri Hivatal, 2534 Tát, Kossuth Lajos u. 15. – 2013. október 14.
– Tát Város honlapja, www.tat.hu – 2013. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2013. október 14.

You may also like...