Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére (Táti Közös Önkormányzati Hivatal)

A Táti Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

 • Pénzügyi feladatok ellátása az Önkormányzati ASP program segítségével.
 • Pénzügyi egyeztetési feladatok elvégzése, analitikák vezetése.
 • Könyvelési feladatok elvégzése.
 • Mérlegleltár elkészítése.
 • Zárási, nyitási folyamatok elvégzése.
 • Bankszámlák kezelése, utalások lebonyolítása.
 • Főkönyvi számlák egyeztetése, hibák feltárása, javítása.
 • Éves költségvetések előkészítése, tervezése.
 • Jelentések, mérlegek, beszámolók előkészítése
 • A bejövő számlák feldolgozása, kifizetésre történő előkészítése, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló szabályozásra figyelemmel.
 • Intézményekkel való kapcsolattartás.
 • Kötelezettségvállalások előkészítése.
 • KGR K11 rendszerben való adatszolgáltatások elvégzése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1 sz. melléklet, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkörben meghatározott szakképzettség

Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés

Vagy

A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

 • Eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú iskolai végzettség,
 • mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • kttv-s szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet tartalma alapján
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul a pályázat elnyerése esetében,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat visszavonásáig

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Táti Közös Önkormányzati Hivatal (2534 Tát, Kossuth Lajos utca 15.) címére történő megküldésével.

vagy

Elektronikus úton Kozlik Zsolt jegyző részére a tatjegyzo@tat.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Táti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

You may also like...