Önkéntes polgári védelmi toborzó (Katasztrófavédelem felhívása)

TOBORZÓ

Miért fontos az önkéntesség?

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet lehetővé teszi az önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozását.

Amikor a híradásokban áradó folyókról, belvízről, villám árvízről, szélviharról, vagy más természeti pusztításról hallunk, akkor bizonyára sokan gondolkozunk el azon, hogy vajon hogyan is tudnánk segíteni. A 2013. júniusi dunai árvíz során az önkéntesek segíteni akarása példaértékű volt az egész országban.

A megújult Katasztrófavédelmi rendszerben az egyik fontos cél az, hogy a hivatásos szakemberek munkáját egyre több önkéntes segítse. Az új típusú mentőcsoportok vállalt feladata, hogy a településükön a hivatásos szervekkel együttműködve megakadályozzák a katasztrófákkal járó károk kialakulását, vagy ha ez nem lehetséges, tevékenyen vegyenek részt azok felszámolásában.

Sorra alakulnak a települési önkéntes mentőcsoportok országos szinten. Ezek az önkénteseket tömörítő csoportok a Katasztrófavédelemmel együtt, annak irányításával alkalmazhatóak a védelmi, kárelhárítási munkákra. Az önkéntes mentőcsoportok alkalmazásának feltétele, hogy a nemzeti minősítést megszerezzék, ehhez pedig teljesíteniük kell az alkalmazásukhoz szükséges gyakorlati, elméleti feladatokat, így szerezve meg a szükséges szaktudást, mely alkalmassá teszi őket a kárterületen való munkához.

Milyen előnyei vannak az önkéntes mentőcsoportok létrehozásának?

A csoport alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

A már megalakított köteles polgári védelmi szervezetek létszáma csökkenthető lesz a megalakított települési önkéntes mentőcsoport létszámával.

További előnye, hogy a jelentkező személy a rendelkezésre állásának tartalmát és feltételeit maga szabja meg a hatályos jogszabály alapján.

Az előnyök folytatásaként pedig fontos elmondani, hogy lehetséges határozott időtartamú rendelkezésre állást is kikötnie az önkéntesen jelentkezőnek.

Azért, hogy a járás és a települések rendelkezzenek önmentő képességgel, a települések besorolásának figyelembe vételével a területi rendeltetésű Gerecse Járási Mentőcsoportot követően önkéntes települési mentőcsoportok megalakulását szorgalmazzuk, hogy szükség esetén, helyben képesek legyenek reagálni, hatékonyan és gyorsan kiegészítve a hivatásos erők képességeit.

Tisztelt Jelentkező!

Amennyiben kedvet érez hozzá, hogy önkéntes mentőszervezet tagja legyen, úgy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve elektronikusan, az esztergom.kk@katved.gov.hu e-mail címre, postai úton az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltségre (2500 Esztergom, Kossuth L. u. 40.) megküldeni szíveskedjen 2016. február 10-ig.

JELENTKEZÉSI LAP

You may also like...