Nyilvános képviselő-testületi ülés, 2015.06.30 (kedd) 17.00

187/10/2015.

M E G H Í V Ó

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOKÁSOS NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Az ülés ideje:
2015. június 30-án (kedd) 17.00 óra

Az ülés helye:

V Á R O S H Á Z A
(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)


N a p i r e n d:

Napirend előtt az Önkormányzat Képviselő-testülete köszönti a Szakma Kiváló Tanulója Verseny díjazottait, valamint a Védőnői Szolgálat 100 éves jubileuma alkalmából a helyi védőnőket.

1.) Tájékoztató a képviselőtestület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Turi Lajos polgármester

2.) A Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2014/2015. évi tevékenységéről.
Előadó: Schmidt Margit vezető óvónő

3.) A III. Béla Általános Iskola tájékoztatója a 2014/2015-es tanév tevékenységéről.
Előadó: Filip Csabáné igazgató

4.) A Táti Lavotta János Művészeti Iskola 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előadó: Kissné Hasenbeck Melinda zeneiskola igazgató

5.) Az 1/2015. (I. 27.) számú költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

6.) Az önkormányzat tulajdonában lévő 1227/1. hrsz-ú ingatlant terhelő szolgalmi jog bejegyzéséhez hozzájárulás
Előadó: Turi Lajos polgármester

7.) Konzorciumi szerződés megkötése (Tokod-Tát szennyvízelvezetésének fejlesztése)
Előadó: Turi Lajos polgármester

8.) Tát, Szőlősor utca Római út felőli végének lezárása
Előadó: Turi Lajos polgármester

9.) A táti ipari terület bővítése – a telekalakítás jóváhagyása
Előadó: Turi Lajos polgármester

10.) Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására 2014. március 10-én a Belügyminisztériummal megkötött támogatási szerződés módosítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

11.) Tát-Kertváros 20 hektáros tervezési területének kijelölése csapadékvíz elvezetésre
Előadó: Turi Lajos polgármester

12.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dérné dr. Varga Katalin jegyző

13.) Aktuális egyéb napirendi pontok
– Közterület elnevezés
Tát, 2015. június 25.

Turi Lajos
polgármester

You may also like...