Nagyvízi mederkezelési tervek társadalmi véleményezése

A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A Rendelet 13. § (4-7) bekezdései értelmében:

„ (4)  A nagyvízi mederkezelési terv tervezetével kapcsolatban a környezet- és természetvédelmi célra, a zöldturizmus, valamint a vízisportok képviseletére alakult civil és érdekképviseleti szervezetek, továbbá az erdőgazdálkodási szakmai civil szervezetek és az érintett ingatlantulajdonosok, földhasználók is jogosultak véleményt nyilvánítani.

(5) […] A készítő köteles a nagyvízi mederkezelési tervek tervezetét saját elektronikus honlapján is közzétenni a (4) bekezdés szerinti szervezetek és személyek által történő véleményezés biztosítása érdekében.

(6) A tervezési területtel érintett önkormányzat a hirdetőtábláján hirdetményt tesz közzé arról, hogy a nagyvízi mederkezelési tervek megtekinthetők a hirdetmény közzétételét követő 30 napon belül az önkormányzatnál és a készítő elektronikus honlapján.

(7) A tervezetre a kézbesítéstől, illetve a (6) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül a készítőnél lehet véleményt nyilvánítani.”

A hivatkozott jogszabálynak megfelelően a fenti tervdokumentációk véleményezését a társadalmi egyeztetéssel folytatjuk. Az ÉDUVIZIG honlapján az alábbi menüpont alatt minden érintett elérheti a számára releváns tervek, illetve tervrészek egyeztetési változatát. A Rendelet értelmében az érintetteknek a közzétételt követően 30 nap áll rendelkezésére véleménynyilvánításra. A nagyvízi mederkezelési tervek véglegesítése a beérkezett észrevételek alapján, a szükséges módosítások átvezetésével fog megtörténni.

A nagyvízi mederkezelési tervezés az alábbi linken érhető el:
https://www.eduvizig.hu/content/nagyv%C3%ADzi-mederkezel%C3%A9si-tervez%C3%A9s

 

You may also like...