Meghívó testületi ülésre, 2015.09.29 (kedd) 17.00

187/14/2015.

M E G H Í V Ó TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

Az ülés ideje:

2015. szeptember 29-én (kedd) 17.00 óra

Az ülés helye:

V Á R O S H Á Z A

(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)

N a p i r e n d:

1.) Tájékoztató a képviselőtestület két ülése közötti időszak fontosabb

eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Turi Lajos polgármester

2.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014.évi beszámolója

Előadó: Juhász Péter tű. alezredes, parancsnok

3.) Az 1/2015. (I. 27.) számú költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Turi Lajos polgármester

4.) Tájékoztató a 2015. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítéséről

Előadó: Turi Lajos polgármester

5.) Az önkormányzat 2016. évi Belső Ellenőrzési ütemterve

Előadó: Turi Lajos polgármester

6.) Aktuális egyéb napirendi pontok

Turi Lajos s.k.
polgármester

You may also like...