Meghívó – Nyilvános képviselő-testületi ülés június 25-én

M E G H Í V Ó

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Az ülés ideje:
2019. június 25-én (kedd) 17.00 óra

Az ülés kezdete:
V Á R O S H Á Z A
(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)

N a p i r e n d:

1.)  Tájékoztató a képviselőtestület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Turi Lajos polgármester

2.)  A Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda beszámolója a  2018/2019.  évi tevékenységéről.
Előadó: Schmidt Margit vezető óvónő

3.)  Az Általános Iskola tájékoztatója a 2018/2019-as tanév tevékenységéről.
Előadó: Kalmár Károly igazgató

4.)  A Táti Lavotta János Művészeti Iskola 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója.
Előadó: Kissné Hásenbeck Melinda zeneiskola igazgató

5.)    Táti Sportegyesület tájékoztatója a 2018. évi munkájukról.
Előadó: Csillag Csaba az egyesület vezetője

6.)    Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi beszámolója.
Előadó: Molnár Pál  tű. őrnagy, parancsnok

7.)  Táti Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2018. évi munkájáról.
Előadó: egyesület vezetője

8.)     A …/2019. (…) számú költségvetési rendelet módosítás.
Előadó: Kiss Anikó pénzügyi csoportvezető

9.)     A hivatal működéséről szóló általános jellegű beszámoló.
Előadó: Kozlik Zsolt jegyző

10.) Tát Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről.
Előadó: Turi Lajos polgármester

11.)  Aktuális egyéb napirendi pontok

– Tát-Mogyorósbánya-Péliföldszentkereszt kerékpárút létesítése című TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00002 pályázat keretében önkormányzati önerő ráemelés.

Turi Lajos
polgármester

You may also like...