Meghívó a képviselő-testület közmeghallgatására (2019.11.26. 17.00)

M E G H Í V Ó

 

TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á R A

 

 

A közmeghallgatás ideje:

2019. november 26-án (kedd) 17.00 óra

 

 

A közmeghallgatás helye: 

V Á R O S H Á Z A

(2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.)

 

 

 

 

N a p i r e n d:

  • Lakossági bejelentések, észrevételek, javaslatok

 

Turi Lajos s.k.

polgármester

You may also like...