Lakossági Fórum – Településfejlesztési koncepció

FELHÍVÁS!*

Tát Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
TÁT Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek /Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/ véleményezési anyaga elkészült.

A tervvel kapcsolatosan észrevételeiket  a Lakossági fórumon személyesen, vagy  jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig  Tát Város Polgármestere nevére címezve, írásban tehetik meg:
Turi Lajos polgármester részére
Tát Város Önkormányzata (2534 Tát, Kossuth Lajos út 15).

A terv megtekinthető Táti Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájában, illetve Tát város hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségen:
https://tat.hu/tat-varos-telepulesrendezesi-eszkozeinek-felulvizsgalata/

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában  a Lakossági Fórum időpontját 2019. 07. 18-án 17:00 órára,  a Táti Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermébe (2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.) meghirdetve.

Turi Lajos polgármester

/*A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti,
Tát Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

Tát, 2019. július hó

You may also like...