Lakossági fórum – TÁT Város Településrendezési Eszközeinek módosítása

FELHÍVÁS!

TÁT Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

TÁT Város Településrendezési Eszközeinek

– kiemelt fejlesztési területté nyilvánított több részterületére szóló –

módosítása elkészült.

Az elkészült anyagot a honlapon áttanulmányozhatják.

https://tat.hu/doc/01_TAT_KIEMELT_PARTNERI_2022_TRE.pdf

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, a Lakossági fórum időpontját követő 8 napig írásban, az alábbi címen tehetik meg:
LUX ÉVA Tát Város Főépítésze részére
Levelezési cím: Polgármesteri Hivatal 2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.
E-mail cím: foepitesz@tat.hu

 

Segítő közreműködésüket megköszönve,
egyben tárgyi témában a Lakossági fórumot
2022 november 22-én 17.15 órára
Tát Város Polgármesteri Hivatalának Nagytermében meghirdetem.

 

Turi Lajos
polgármester

/*A felhívás Tát Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./