Kultúrház pályázatot hirdet takarító munkakör betöltésére

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

takarító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2. szám alatti Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár valamennyi helyiségében a takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         8 Általános,
 •         magyar állampolgárság
 •         büntetlen előélet
 •         3 hónap próbaidő vállalása

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű megbízhatóság,
 •         Jó szintű terhelhetőség,
 •         Kiváló szintű önmagára és környezetére való igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         önéletrajz
 •         iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 •         Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati elbírálásban részvevők által a személyes adatainak megismeréséhez
 •         sikeres elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. március 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hámos László nyújt, a 0633504710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár címére történő megküldésével (2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2019 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.
 •         Elektronikus úton Hámos László részére a tatkultur@gmail.com E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Hámos László, Komárom-Esztergom megye, 2534 Tát, Móricz Zsigmond utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         tat.hu – 2019. február 23.
 •         tatkultur.hu – 2019. február 23.
 •         Tát Város Önkormányzat hírdetőtábla – 2019. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tatkultur.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 23.

You may also like...